Gå til sidens hovedinnhold

Rekordår på Oslo Børs

Aldri tidligere har det vært hentet inn så mye penger til Oslo Børs. NA24 forteller deg hvor mye.

Les NA24 på mobil

Så langt i år har selskapene på Oslo Børs hentet inn 53,2 milliarder kroner gjennom emisjoner i aksjemarkedet, ifølge tall fra Oslo Børs.

NA24 - din næringslivsavis

Dette er allerede nesten en dobling sammenlignet med gullåret 2005. Da ble det gjennomført emisjoner for rundt 28,4 milliarder kroner.

I 2000 ble det gjennomført emisjoner for rundt 43,3 milliarder kroner. Dette inkluderte imidlertid nedsalget i folkeaksjen Telenor, som beløpet seg til 15 milliarder kroner i forbindelsen med børsnoteringen av selskapet.

Det selskapet som har hatt det største emisjonsbeløpet hittil i år er solenergiselskapet REC. Der har det blitt gjennomført en emisjon for hele 6,9 milliarder kroner. Pan Fish kommer på en god andreplass med et emisjonsbeløp på 5,4 milliarder kroner og 2,6 milliarder kroner. Sea Drill havner på en tredjeplass med to emisjoner på henholdsvis 4,9 og 3,5 prosent.

De tre siste årene har selskaper notert på Oslo Børs hentet inn nær 100 milliarder kroner i frisk kapital, og en vesentlig del av dette er hentet inn i forbindelse med børsnotering.

Reklame

NÅ: Stort salg på sport og friluft