Dette sier råvaremegler i DnB NOR Markets, Torodd Eeg-Olsen.

Rekordhøye priser
På grunn av reduksjon i råoljeproduksjonen i Nordsjøen og Mexico-gulfen er det nå rekordhøye priser på bensin og diesel.

- Prisene ser ut til å holde seg sterke, også fremover i tid, sier Olsen.

Dieselprisene ligger over bensinprisene ved en listepris på 12,78 kroner både hos Shell, YX Energi (Hydro Texaco) og Statoil.

Hos både Shell og Statoil ligger bensinprisene på 12,73 kroner for blyfri 95 oktan. Hos YX er listeprisen oppe i 12,75 kroner.

For blyfri 98 oktan er listeprisen på 13,11 kroner hos YX, 13,08 kroner hos Shell, og på 13,04 kroner hos Statoil.

- Prisene har aldri vært så høye, verken for bensin eller diesel, bekrefter informasjonssjefen i Statoil, Knut Hilmar Hansen.

Over en dobling av engrosroprisen på diesel
Engrosprisen (en grunnpris) for diesel ligger nå på 1100 dollar per tonn.

- I januar i fjor lå den på 500 dollar per tonn, sier Olsen.

Det betyr at engrosprisen er mer enn doblet siden i fjor.

Les også: Rekorddyrt - og lik pris.

Selv om engrosprisen er doblet, så er ikke pumpeprisen vil doblet. Skatter og avgifter beregnes for hvert enkelt land, og det følger ikke parallelt med engrosprisene.

I tillegg til skatter og avgifter, er det flere faktorer som spiller inn.

- Diesel har styrket seg mer enn bensin, og dette er på grunn av en flaskehals ved krafttilførselen i utviklingsland som Nigeria, Sør-Afrika og Kina, sier Olsen.

I disse landene har man ikke greid å dekke kraftbehovet ved kull- og vannkraftverk, og man har nå brukt dieselbaserte produkter for å unngå ”blackout” av strømtilførselen.

Dermed skjer det en kraftig økning av etterspørselen av diesel, og prisene overskrider bensinen.

Internasjonalt marked
De rekordhøye veiledende prisene på diesel og bensin er en følge av høye internasjonale produktpriser på bensin og diesel.

De internasjonale produktprisene på bensin og diesel påvirkes i store trekk av oljepris, dollarkurs og ikke minst tilbud og etterspørsel etter bensin og diesel på verdensbasis.

- Blant årsakene til at dieselprisen er så høy som den er nå, er at det er mange som har kjøpt dieselbiler, ikke bare her i Norge, men også i Europa. Det legger press på produksjonskapasiteten for diesel, sier Hansen.

Diesel og lett fyringsolje er nesten det samme produktet. Europa gikk inn i 2008 med lave samlede lagre av disse produktene.

Så har det vært kaldere enn forventet, og det har også påvirket etterspørselen.

Og på tilbudssiden er det viktig å trekke frem at raffinerivedlikehold i Europa og USA har påvirket produksjonskapasiteten. Forbruksveksten i Asia trekker også til seg volumer og påvirker også markedet internasjonalt.

Både Hansen og informasjonssjefen i Shell, Kim Bye Bruun, vektlegger at det er viktig å huske at kampen om drivstoffkundene lokalt er hard, og at såkalte priskriger kommer kundene til gode.

- Det er som kjent forhandlerne selv som bestemmer pris lokalt på pumpe. Dette er fastsatt i norsk konkurranselovgivning, mens vi som selskap opererer med veiledende priser til stasjonene, sier Hansen.

Flyselskap sikrer seg
Oljebørsen i London viser at prisen på råolje ligger i dag på 114,63 dollar.

- Men markedet er nå faktisk villig til å forhåndsikre seg priser på 200 dollar per fat, sier Olsen.

Markedet ser det mer sannsynlig at råoljeprisen stiger nå til 200 dollar, enn å havne ned på 50 dollar per fat igjen.

Dette er store aktører som vil forsikre seg mot priseksplosjoner, blant annet flyselskap, som handler opsjoner og retten til 200 dollar per fat.

16 kroner i pumpepris
- Skjer dette, noe som ikke er usannsynlig, betyr dette at pumpeprisene på bensin og diesel vil nå rundt 16 kroner i Norge, sier Olsen.

Engrosprisen for diesel blir da 7,90 kroner, hvor skatter og avgifter kommer i tillegg og danner en pumpepris på rundt 16 kroner.

I dag er engrosprisen for diesel på 4 kroner.

Dette er altså fullt mulig innenfor de neste seks månedene, dersom det skjer et stort produksjonsbortfall av råolje over en viss periode, for eksempel over en måned, i land som Saudi-Arabia, Iran eller Nigera.

- Da vil råoljeprisen garantert stige til 200 dollar per fat, og faktisk mest sannsynlig enda mer, sier Olsen.

I og med at markedet heller mot denne spådommen og forhåndskjøper råolje til 200 dollar per fat, er dette et meget sannsynlig scenario.

Mer om bil og trafikk finner du i Bilmagasinet.