Onsdag presenterer the Federal Reserve Open Market Comittee, komiteen som setter styringsrenten i USA, avgjørelsen fra sitt seneste rentemøte.

NA24 - din næringslivsavis

Sentralbanksjef Ben Bernanke og resten av medlemmene av komiteen besluttet å holde renten uendret, som ventet.

Nullrente
Siden desember 2008 har den amerikanske styringsrenten ligget nær null, på et sted mellom null og 0,25 prosent.

Det var imidlertid knyttet stor spenning til hva sentralbanksjefen og de andre skulle si om tilstanden i økonomien og utsiktene til fremtidige rentehevinger.

Aksjene stiger
Viktigst for markedet er det at de sier i klartekst at renten vil holdes «eksepsjonelt lav» i en «lengre periode».

Amerikanske investorer reagerer positivt på nyhetene. I forkant av rentemeldingen var den toneangivende Dow Jones-indeksen opp nesten 0,3 prosent, og den sendes opp ytterligere med en stigning på over 0,5 prosent.

Om økonomien
Det lave rentenivået forsvare med at økonomien fremdeles trenger mye hjelp.

- Selv om den økonomien aktiviteten trolig vil være svak for en tid, venter komiteen at tiltakene for å stabilisere finansmarkeder og -institusjoner, finansiell og monetær stimulus og markedskrefter vil støtte en styrking av økonomisk vekst og den gradvise tilbakevendingen til høyere nivåer av ressursutnyttelse i en kontekst av prisstabilitet, skrives det i meldingen.

Markedet kan smile over at sentralbanken ikke har begynt å skalere ned hjelpen, selv om man har begynt å se tegn på en gjenopphenting.

- Den økonomiske aktiviteten har økt siden august, påpeker sentralbanken i meldingen.

Følger Norge
Også Norges Bank valgte å holde renten stabil da den holdt møte tidligere denne onsdagen.

Les mer: Nå kan du puste lettet ut!