Gå til sidens hovedinnhold

Alle med lån kan puste lettet ut

Spådommene ble innfridd.

Norges Bank holder styringsrenten uendret på dagens 1,75 prosent.

Folk som har mye gjeld kan dermed puste lettet ut, men det er heller ikke noe å hente for dem med penger i banken.

– Vi har valgt å holde renten uendret på dette møtet, skriver sentralbanksjef Svein Gjedrem i meldingen. Norges Bank mener at det siden i rapporten i i oktober har utviklingen i norsk økonomi har vært om lag som anslått. Oppgangen hjemme og ute har fått feste, mener Gjedrem, som likevel ikke mener det er nødvendig å øke renten nå.

Som ventet
Avgjørelsen er identisk med det ekspertene ventet på forhånd.

- Jeg tror ikke det kommer til å skje noen ting. Renten kommer ikke til å bli endret, og det kommer ikke til å komme noen nye signaler og rentebanen kommer til å bli den samme som tidligere, sa sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities til NA24.

Det er også i tråd med hva 13 av 13 økonomer nyhetsbyrået Reuters har pratet med mener.

- Det er ikke noen grunn til Norges Bank skal komme med noen endringer, sier Andreassen.

Det er oppgang i verdensøkonomien, men aktiviteten er lav og arbeidsledigheten høy i USA og i Europa. Veksten holder seg oppe i fremvoksende økonomier, mens den ser ut til å bli moderat i USA og Europa. Styringsrentene er nær null i flere land og ventes å holde seg lave en god tid fremover, heter det fra Norges Bank.

Overrasket stort
På forrige rentemøte i desember overrasket sentralbanksjef Svein Gjedrem ekspertene stort da han valgte å heve styringsrenten med 0,25 prosentpoeng.

Les mer: Rentesjokk fra Gjedrem

Denne avgjørelsen setter også rammen for rentenivået norske forbrukere får på innskuddene og gjelden sin.

Neste rentehopp?
Usikkerheten er i stedet knyttet til når neste renteheving kommer, og om det blir to eller tre hevinger fra Gjedrem i år. DnB Nor Markets synes det er meget sannsynlig med en renteheving i mars.

- Utviklingen har stort sett vært som Norges Bank så for seg i oktober, og de har ikke vurdert andre alternativer denne gangen. Norges Bank gir ingen klare signaler om hva de vil gjøre på marsmøtet. I sentralbankens rentebane ligger det derimot omtrent en 50 prosents sannsynlighet for heving på det neste møtet. Vi anser også dette som meget sannsynlig, skriver DnBs Maren Romstad i en kommentar.

Hvis Gjedrem velger å heve renten to ganger i år, betyr det at boliglånskunder i Norges største bank, DnB Nor, kan vente seg en rente på rundt eller over 3,6 prosent. Dette gjelder kunder med beste lånerente. Sjekk bankbarometeret her

Kommentarer til denne saken