Norges Bank holder styringsrenten uendret på dagens 1,75 prosent.

Folk som har mye gjeld kan dermed puste lettet ut, men det er heller ikke noe å hente for dem med penger i banken.

– Vi har valgt å holde renten uendret på dette møtet, skriver sentralbanksjef Svein Gjedrem i meldingen. Norges Bank mener at det siden i rapporten i i oktober har utviklingen i norsk økonomi har vært om lag som anslått. Oppgangen hjemme og ute har fått feste, mener Gjedrem, som likevel ikke mener det er nødvendig å øke renten nå.

Som ventet
Avgjørelsen er identisk med det ekspertene ventet på forhånd.

- Jeg tror ikke det kommer til å skje noen ting. Renten kommer ikke til å bli endret, og det kommer ikke til å komme noen nye signaler og rentebanen kommer til å bli den samme som tidligere, sa sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i First Securities til NA24.

Det er også i tråd med hva 13 av 13 økonomer nyhetsbyrået Reuters har pratet med mener.

- Det er ikke noen grunn til Norges Bank skal komme med noen endringer, sier Andreassen.

Det er oppgang i verdensøkonomien, men aktiviteten er lav og arbeidsledigheten høy i USA og i Europa. Veksten holder seg oppe i fremvoksende økonomier, mens den ser ut til å bli moderat i USA og Europa. Styringsrentene er nær null i flere land og ventes å holde seg lave en god tid fremover, heter det fra Norges Bank.

Overrasket stort
På forrige rentemøte i desember overrasket sentralbanksjef Svein Gjedrem ekspertene stort da han valgte å heve styringsrenten med 0,25 prosentpoeng.

Les mer: Rentesjokk fra Gjedrem

Denne avgjørelsen setter også rammen for rentenivået norske forbrukere får på innskuddene og gjelden sin.

Neste rentehopp?
Usikkerheten er i stedet knyttet til når neste renteheving kommer, og om det blir to eller tre hevinger fra Gjedrem i år. DnB Nor Markets synes det er meget sannsynlig med en renteheving i mars.

- Utviklingen har stort sett vært som Norges Bank så for seg i oktober, og de har ikke vurdert andre alternativer denne gangen. Norges Bank gir ingen klare signaler om hva de vil gjøre på marsmøtet. I sentralbankens rentebane ligger det derimot omtrent en 50 prosents sannsynlighet for heving på det neste møtet. Vi anser også dette som meget sannsynlig, skriver DnBs Maren Romstad i en kommentar.

Hvis Gjedrem velger å heve renten to ganger i år, betyr det at boliglånskunder i Norges største bank, DnB Nor, kan vente seg en rente på rundt eller over 3,6 prosent. Dette gjelder kunder med beste lånerente. Sjekk bankbarometeret her