Gå til sidens hovedinnhold

Ingen renteøkning fra Norges Bank

Som ventet valgte Norges Bank å holde renten uendret på dagens møte. Likevel kan boliglånet ditt bli dyrere.

På dagens rentemøte besluttet Norges Bank å beholde styringsrenten på 5,25 prosent. Det var i tråd med spådommene til flertallet av ekspertene Nettavisen hadde snakket med på forhånd.

Vurderte å øke renten
Likevel var det ingen selvfølge at renten ble holdt uendret.

- Vi har som et alternativ vurdert å øke renten, men en samlet vurdering tilsier at det er riktig å holde renten uendret nå, sier sentralbanksjef Svein Gjedrem i en pressemelding.

Han forklarer det med følgende.

- Prisveksten har tatt seg markert opp de siste månedene. Ulike mål for inflasjonen viser litt forskjellig utvikling, men samlet er den underliggende prisstigningen nær 2,5 prosent. Det er forventninger til økt prisvekst ett til to år fram i tid. Veksten i norsk økonomi er høy, sysselsettingen stiger og lønnsveksten tiltar, sier Gjedrem.

Etter dagens rentemøte sted de lange markedsrentene, mens den norske kronen styrket seg et par øre mot euro og dollar, skriver DnB Nor i en pressemelding.

Faren ikke over
Siden renten ikke ble satt opp kommer det neppe noen umiddelbar renteheving fra bankenes side.

Faren for norske låntagere er imidlertid ikke over.

Boliglånsrenten kan øke
Pengemarkedsrenten er i stor grad med på å styre bankenes rentesetting. Vanligvis holder denne seg stabil i overkant av sentralbankens styringsrente, men i det siste har pengemarkedsrenten skutt i været.

Det betyr at det blir dyrere for bankene å låne de pengene som de siden låner videre til deg. Dermed må bankene ta høyere rente fra deg for å veie opp den økte innlånskostnaden.

Les mer om pengemarkedsrenten her.

Se oversikten over de beste boliglånene her.

Ytterligere press på bankene
- Vi tror ikke bankene vil øke renten umiddelbart, men hvis pengemarkedsrenten holder seg høy frem til sommeren blir de nødt til det, sa sjeføkonom Frank Jullum i Fokus Bank til Nettavisen tidligere i uken.

Siden den gang har pengemarkedsrenten økt ytterligere, noe dermed også presset på bankenes rente har gjort.

Sterk inflasjonsøkning
Som om ikke det var nok kom det tidligere i uken en rapport som viser at kjerneinflasjonen i Norge har økt mer enn forventet. Det ligger dermed i kortene at Norges Bank kommer til å øke styringsrenten igjen i andre kvartal. Storbanker som DnB Nor og Nordea tror dette.

Bankene vil gjemme seg bak Norges Bank
Muligens vil bankene vente med å øke renten til den ventede, kommende rentehevingen fra Norges Bank. Men i så fall vil vi nok se en høyere økning i boliglånsrenten enn i styringsrenten. Det var denne taktikken bankene brukte like før jul da vi var i samme situasjon rundt pengemarkedsrenten.

To alternativer
Enten kan bankene gi et ekstra rentepåslag i forbindelse med en renteøkning fra sentralbanken. Eller de kan gi en økning i renten på boliglånet umiddelbart, for deretter å sette den videre opp når Norges Bank gjør det samme.

Bankenes tanke er at det er mer spiselig for folk hvis de velger det første alternativet.

Argumenter for lavere og høyere rente
Fortsatt finnes det argumenter både for en lavere og en høyere rente i tiden fremover.

Den økonomiske veksten har i mange globale markeder stoppet opp, og i USA er man redd for en resesjon. Det vil si en økonomisk tilbakegang. For å forhindre dette har den amerikanske sentralbanken tydd til kraftige rentekutt. Disse faktorene er med på å legge press på den norske renten nedover.

Derimot er den norske arbeidsledigheten svært lav, lønnsveksten svært høy og inflasjonen stiger mer enn antatt. Dette fører til press på den norske renten oppover.

Nettavisen kommer tilbake med kommentarer rundt fremleggelsen av Norges Banks pengepolitiske rapport, som blant annet forteller hva Norges Bank tror renten kommer til å bli i tiden fremover.

Les flere artikler om privatøkonomi her.

Var du glad for at renten ble holdt rolig, eller sitter du med penger i banken og nærmest vil ha så høy rente som mulig? Kommenter under.

Kommentarer til denne saken