Gå til sidens hovedinnhold

Varsler flere nye rentehopp

Norges Bank kommer til å øke renten mer enn tidligere antatt. Se hvor mye.

Norges Bank besluttet i dag å holde renten uforandret på 5,25 prosent, men låntagernes rentejubel stilnet raskt.

«Norges Bank sier nå at renten skal settes opp i april.»

Bjørn-Erik Orskaug

Høyere rente enn antatt
Samtidig med rentebeslutningen la sentralbanken også fram årets første Pengepolitiske rapport. Der beskriver banken blant annet hvordan den tror renten vil utvikle seg i tiden fremover, den såkalte rentebanen.

Se nederst i artikkelen for graf og tabell over hvordan den nye rentebanen er.

Den gamle rentebanen indikerte at det var 50 prosents sjanse for en renteheving i 2008. Den nye rentebanen tar hardere i.

- Norges Bank sier nå at renten skal settes opp i april, og at det er 50 prosent sjanse for nok en renteheving i løpet av 2008, sier seniorøkonom Bjørn-Erik Orskaug i DnB Nor Markets til Nettavisen.

DnBs positivitet negativt for deg
Altså er rentebanen på kort sikt hevet med 0,25 prosentpoeng, og det går mot en topp på 5,75 prosent.

- Vi har et noe mer positivt syn på det internasjonale bildet enn Norges Bank. Derfor tror vi det er større sannsynlighet enn 50 prosent for at sentralbanken øker renten til 5,75 prosent i tredje kvartal, sier Orskaug.

Den svake internasjonale veksten er noe av grunnen til at Norges Bank kvier seg for å øke renten. En bedre vekst internasjonalt enn Norges Bank tror, vil dermed gjøre det lettere for banken å øke styringsrenten.

«Det som skjer i pengemarkedet gjør det unødvendig å øke renten to ganger.»

Frank Jullum

Tror bare på en renteøkning
Sjeføkonom Frank Jullum i Fokus Bank tar det også for gitt at renten blir økt i april, men tror derimot ikke vi vil se en ny økning i tredje kvartal.

- Det som skjer i pengemarkedet gjør det unødvendig å øke renten to ganger. En økning til 5,75 prosent vil vi bare få hvis uroen i kredittmarkedene gir seg, men det er ikke hovedscenarioet vårt, forteller han.

Nettavisen har flere ganger omtalt årsakene som gjør at pengemarkedsrenten spiller inn på folk boliglån.

Mer om det kan du lese her.

Bankene øker renten mer enn Norges Bank
Med en vedvarende høy pengemarkedsrente vil derfor bankene måtte sette opp boliglånsrenten, noe som kan gjøre det unødvendig for Norges Bank å heve styringsrenten flere ganger enn i april.

- Jeg tror bankene vil benytte seg av Norges Banks renteoppgang i april og øke utlånsrenten mer enn 0,25 prosentpoeng, kanskje 0,3 eller 0,4 prosentpoeng, spår Jullum.

Det samme ser Orskaug som sannsynlig.

- Det er dyrt for bankene å hente funding nå. Hvis pengemarkedsrenten holder seg høy fram til neste rentemøte, og det er bare seks uker til, så ser jeg ikke bort i fra at bankene velger å øke renten ytterligere, sier seniorøkonomen fra DnB Nor.

Kan påvirke boligprisene
Vil norske låntagere takle denne renteoppgangen?

- Vi tror at norske forbrukere vil klare dette. Men det er klart at det blir tyngre for de med gjeld. Det er alltid baksiden av medaljen når Norges Bank hever renten, sier Orskaug.

Vil dette påvirke boligprisene?

- Noen vil kanskje utsette boligkjøp, og i verste fall må noen selge fordi de ikke klarer å betjene gjelden sin. Så dette kan bli en demper i boligmarkedet, mener han.

Vil ha ned tempoet i økonomien
Orskaug forklarer at årsakene til at Norges Bank oppjusterer rentebanen er ønsket om å få ned tempoet i den norske økonomien.

- Arbeidsledigheten er svært lav. Norske bedrifter klarer nesten ikke å produserer mer enn de gjør i dag. Lønningene stiger og inflasjonen øker. Målet til Norges Bank er å få ned litt av folks forbruk og få dem til å spare mer, sier Orskaug.

Renten ned på sikt
Tilslutt er det på sin plass å nevne at i den lange enden av rentebanen, mot slutten av 2009, har Norges Bank nedjustert anslaget for hvor høy renten kommer til å bli.

- Når økonomien har gått så bra, kan vi få et større omslag enn man trodde. Arbeidsledigheten vil stige og tempoet i økonomien synke. Da er det naturlig at renten senkes raskere ned for å bøte på dette, avslutter Orskaug.

Under ser du en grafisk fremstilling av den gamle og den nye rentebanen, samt en tabell over tallene.

HTML EMBED
Periode Gammel bane Ny bane Estimert utlånsrente
mar.08 5,25 5,25 6,5
jun.08 5,37 5,44 6,69
sep.08 5,37 5,63 6,88
des.08 5,37 5,61 6,86
mar.09 5,31 5,5 6,75
jun.09 5,25 5,34 6,59
sep.09 5,2 5,16 6,41
des.09 5,15 4,98 6,23
mar.10 5,12 4,84 6,09
jun.10 5,09 4,75 6
sep.10 5,07 4,71 5,96
des.10 5,06 4,71 5,96
mar.11 4,74 5,99
jun.11 4,78 6,03
sep.11 4,82 6,07
des.11 4,85 6,1

Den estimerte utlånsrenten er beregnet 1,25 prosentpoeng høyere enn rentebanen. Utlånsrenten varierer kraftig fra bank til bank, og det beregnede nivået her vil gjenspeile noen av de beste rentetilbudene.

Du kan risikere å måtte betale langt høyere boliglånsrenter enn de vi har estimert. Du bør ta en sjekk for å finne ut om du kan få lavere rente på lånet enn det du har i dag.

Se oversikten over de beste boliglånsrentene her.

Les flere artikler om privatøkonomi her.

Vil du takle ytterligere to renteoppganger? Kommenter under.

Reklame

Hagemøblene nordmenn elsker

Kommentarer til denne saken