Torsdag kunngjøres rentebeslutningen. Bakteppet er vedvarende lav oljepris som skaper trøbbel for norsk økonomi i form av økt ledighet og svakere vekstutsikter.

– Vi forventer at Norges Bank tar en pause 24. september, mens vi tror på et kutt på det neste møtet 5. november, oppsummerte DNB Markets sist uke.

Andre banker er av samme oppfatning.

– Vi forventer at Norges Bank holder styringsrenten uendret på rentemøtet neste torsdag og kommuniserer en sannsynlighetsovervekt for et rentekutt i desember, sier senior risikoanalytiker Jørgen Gudmundsson fra Sparebanken Vest.

– På grunn av den svake norske kronen tror vi renten vil bli holdt i ro i september, skrev Nordea nylig.

Les også: Markedet tror på rentekutt i september - DNB tror på november

Ingen krise

DNB Markets nevner høyere inflasjon enn ventet og en krone som har vært svakere enn ventet, som de viktigste argumentene for å utsette et nytt rentekutt.

Samtidig peker banken på argumenter for at økonomien trenger stimulering i form av et nytt rentekutt. Det handler om stadig lavere oljepris, global usikkerhet, lavere internasjonale renter og nokså svake signaler fra Norges Banks regionale nettverk. Nettverket består av bedrifter, organisasjoner og kommuner i hele landet som deler sine tanker om den økonomiske utviklingen med Norges Bank.

Også Nordea fremholder at forventningene i det regionale nettverket trekker ned, men understreker samtidig at svarene i undersøkelsen ikke tyder på at noen krise er på vei.

– Siden økonomien grovt sett utvikler seg som forventet, er det ingen grunn til å forhaste seg med å kutte rentene, skriver Nordea, og konkluderer med at et nytt rentekutt blir satt på vent.

Les også: Norge sliter - Sverige går så det griner

Tror på kutt

Det gjør ikke sjeføkonom Roger Bjørnstad fra Samfunnsøkonomisk analyse.

– Jeg tror egentlig på en nedgang på 0,25 poeng. Det er varslet i rentebanen, og jeg kan ikke se at det har skjedd ting i økonomien som har forandret de prognosene den bygde på, sier han til NTB.

Hvis Norges Bank likevel velger å vente, kan det skyldes at banken vil se hva som ligger i statsbudsjettet før den tar nye skritt ned, tror Bjørnstad. Budsjettet for 2016 legges fram 7. oktober.

Norges Bank kuttet som ventet renten til 1 prosent på sitt møte i juni.

Åpnet for nytt kutt

Sentralbanksjef Øystein Olsen kom i juni dessuten med følgende melding:

– Slik vi nå vurderer utsiktene for norsk økonomi, kan styringsrenten bli satt ytterligere ned i løpet av høsten.

Siden den gang har utviklingen i norsk økonomi vært stort sett som forventet, men Olsen har garantert merket seg de siste arbeidsledighetstallene.

Statistisk sentralbyrås såkalte AKU-tall viste i august en ledighet på 4,5 prosent, en økning på 0,3 prosentpoeng.

Samtidig viste Navs tall over registrert ledighet i slutten av august en mer moderat økning fra 2,9 til 3,1 prosent.

Les også: - Oslo kan stoppe rentekutt fra Norges bank

(©NTB)