Gå til sidens hovedinnhold

Økt risiko for høyere rente

Sannsynligheten for rentehopp på dagens rentemøte har økt. Se hvorfor og hva ekspertene tror om utfallet.

Mandag kom inflasjonstallene for februar. De viste at kjerneinflasjonen var på hele 2,2 prosent, noe som var relativt sett langt høyere enn ekspertene ventet.

Norges Banks underliggende mål med rentesettingen er å oppnå en årlig kjerneinflasjon på 2,5 prosent over tid. Hvis inflasjonen blir høyere enn antatt må sentralbanken øke renten, mens de vil sette den ned om inflasjonen er for lav.

Kan bety høyere rente
Siden inflasjonen nå viste seg å være høyere enn forventet, betyr det et press på en høyere styringsrente fra Norges Bank. Selv om inflasjonen fortsatt er under målet, var den overraskende økningen i inflasjonen et tegn på at det er større sannsynlighet for at inflasjonen kan komme til å bli høyere enn ønsket på sikt.

«Sannsynligheten for en renteøkning torsdag har økt.»

Erik Bruce

- Sannsynligheten for en renteøkning på torsdag (i dag red. anm.) har økt, men vi tror Norges Bank holder seg til utsiktene i oktoberrapporten og holder renten uendret på møtet, var Nordeas sjefanalytiker Erik Bruces reaksjon på den økte inflasjonen.

Styringsrenten er før møtet på 5,25 prosent.

Se oversikt:De billigste boliglånene

Se oversikt:De beste høyrentekontoene

Kommer til å øke i juni
Han tror det nå er svært stor sjanse for at renten vil bli satt opp i årets andre kvartal.

Det samme har DnB Nor trodd lenge, og de gjør det fortsatt.

«Vi holder fast ved vår prognose om at det er mest sannsynlig at renten vil bli hevet i juni.»

Knut A. Magnussen

- Vi holder fast ved vår prognose om at det er mest sannsynlig at renten vil bli hevet i juni, men sannsynligheten for at renteøkningen kan komme tidligere har tiltatt, var seniorøkonom Knut A. Magnussens umiddelbare respons på inflasjonstallene.

Dette er blitt dyrere
Magnussen peker i en rapport på at både den innenlandske og den importerte kjerneinflasjonen økte i februar. En kraftig økning i matvarepriser trakk den importerte inflasjonen opp, mens transport, møbler og husholdningsartikler, bolig, lys og brensel, samt hotell- og restauranttjenester var med å trekke opp den innenlandske kjerneinflasjonen.

Tror på økning i dag
Da Nettavisen snakket med flere eksperter før de nye inflasjonstallene kom, var det kun en av syv som trodde på en økning på dagens rentemøte.

- En nylig publisert undersøkelse bestilt av Norges Bank viser at folks inflasjonsforventninger har økt kraftig. Vi ser svært alvorlig på disse tallene, da Norges Bank legger stor vekt på at inflasjonsmålet skal forankres i folks forventninger. Derfor tror vi nå på en økning i renten, sa sjeføkonom Knut Anton Mork i Handelsbanken til Nettavisen.

Det synet er nok bare blitt forsterket med de nye inflasjonstallene.

Argumenter for lavere rente
Men det finnes argumenter også for å sette renten ned.

- Den lave globale veksten, samt rentenedsettinger i utlandet, trekker i retning av lavere norsk rente. Derimot gjør det stramme norske arbeidsmarkedet, den høye lønnsveksten og et stadig økende inflasjonspress, sitt for å presse renta høyere, sa sjeføkonom Frank Jullum i Fokus Bank til Nettavisen.

Oversikt spådommer
Under følger en oversikt over hva ekspertene tror om dagens rentemøte.

HTML EMBED
Endring torsdag Årsskiftet
Fokus 0 5,5
First 0 5,25/5,5
DnB Nor 0 5,5
Handelsbanken + 0,25 *
Storebrand 0 5,25
SEB 0 5,25
Nordea 0 5,5
* Handelsbanken kunne ikke oppgi noe anslag over renten ved årsskiftet, men tror den vil være på 5,0 prosent om 12 måneder. Spådommene er hentet inn før de nyeste inflasjonstallene.

Les flere artikler om privatøkonomi her.

Frykter du en økt rente? Kommenter under.

Kommentarer til denne saken