Gå til sidens hovedinnhold

- Renten kan falle under 2 prosent

Nordea tror sentralbanksjef Svein Gjedrem kutter styringsrenten til 2 prosent nå i vinter, og utelukker ikke at renten havner under 2 prosent hvis årets lønnsoppgjør blir moderat

- Norges Bank vil sannsynligvis kutte renten til 2 prosent. Peker vårens lønnsoppgjør i retning av en lønnsvekst på under 4 prosent i år og kronen skulle styrke seg markert igjen, kan det på våren komme ytterligere rentereduksjoner, skriver Nordea i sin kvartalsvise rapport Økonomisk Oversikt, som er publisert mandag.I dag ligger Norges Banks styringsrente på 2,25 prosent, etter å ha blitt satt ned fra en topp på 7,00 prosent i desember for et drøyt år siden. Onsdag er det igjen rentemøte i banken, og mange forventer et kutt til 2,00 prosent da.Nordea mener det er liten tvil om at oppgangskonjunkturen både i Norge og internasjonalt fikk skikkelig feste i fjor høst.- Vekstanslagene for både Norge og hovedlandene i verden er justert opp både for i år og neste år i forhold til anslagene i forrige rapport, skriver Nordea.- Oppgangen i norsk økonomi er i stor grad drevet av det ekstremt lave rentenivået. Vi venter en vekst i fastlands-Norges BNP på 3,5 prosent i år og 3 prosent i 2005. Sysselsettingen vil vokse, og arbeidsledigheten vil gå ned, heter det.Nordea skriver videre at inflasjonen ikke er død. - Flere tidsbegrensede faktorer holder den for tiden nede. Flytting av produksjon av forbruksvarer til spesielt Kina er én faktor. Det er en prosess som trolig vil fortsette noen år, og det bidrar til et lavere nivå på en del priser. Over tid vil denne inflasjonsdempende faktoren ebbe ut, og kostnadsnivået i Kina vil stige. Allerede til høsten kan det komme en endring i Kinas valutakurspolitikk som vil gjøre valutaen dyrere og øke prisnivået noe på eksporten derfra, heter det.- Generelt har Norge hatt et høyt prisnivå også på internasjonalt handlede varer og tjenester. Ved økt konkurranse på ulike området er det derfor ekstra rom for lavere priser her i landet. Heller ikke en slik nedjustering av prisnivået i Norge er en inflasjonsdempende faktor som vil være permanent, skriver Nordea.- Risikoen ved en feilvurdering i pengepolitikken øker når renten har et ekstremt nivå den ene eller andre veien. Mens de midlertidige inflasjonsdempende faktorene virker, tåler vi større presstendenser i norsk økonomi enn tidligere uten at inflasjonsmålet brytes. Når disse effektene avtar, kan derimot inflasjonspresset raskt bli for høyt. Bommer Norges Bank på vurderingene av når dette vil skje, kan nåværende lavinflasjons- og lavrenteperiode bli avløst av en høyinflasjons- og høyrenteperiode, skriver Nordea videre.

Reklame

Regntøyet du trenger til den norske sommeren

Kommentarer til denne saken