Gå til sidens hovedinnhold

- Renten må enda høyere

Det koker i norsk økonomi. Renten kan stige enda mer enn antatt.

Høytrykket i norsk økonomi gjør at Norges Bank vil heve rentebanen i juni, mener økonomene.

Rentebanen er den langsiktige renteplanen til Norges Bank, og sier hvor høyt de tror renten skal.

NA24 - din næringslivsavis

Seniorøkonom Knut A. Magnussen i DnB NOR Markets sier at dagens sterke tall om tilstanden i norsk økonomi gir ny tyngde på vektskålen når Norges Bank skal vurdere rentebanen i sin neste Pengepolitiske rapport i juni.

Torsdag ble en rekke tall om temperaturen i norsk økonom frigitt. Tallene forsterket et allerede knallsterkt makrobilde. For til tross for at Norges Bank har økt renten gradvis fra det lave nivået i 2004, så er det ikke mye som tyder på at høyere renter har begynt å bite veldig på nordmenns forbruk og låneopptak. Samtidig fortsetter arbeidsmarkedet å stramme seg til.

Rekordlave ledighetstall
Tallet på ledige stillinger fortsatte å øke siste måned, samtidig som tilgangen på ordinære arbeidssøkere er på et rekordlavt nivå. Dette viser at det skjer en markert tilstramming på arbeidsmarkedet. Nav publiserte i dag sine ledighetstall for mai, som viste et fall i den registrerte ledigheten på 1.800 personer ved utgangen av mai til 42.400 ledige.

- Helt klart meget sterke tall, og fallet er mer enn ventet, konstaterer seniorøkonom Knut A. Magnussen i DnB NOR Markets.

LES MER:Laveste ledighet på 20 år

- Spørsmålet er nå hvor mye videre den kan falle, da vi alltid har friksjonsledighet som følge av geografiske begrensninger og kompetanseforskjeller, sier Olav Chen i Storebrand Kapitalforvaltning til NA24.

Kjøpefesten fortsetter
Det private forbruket i Norge har vært en viktig årsak til den sterke veksten i norsk økonomi. Torsdagens tall fra SSB viser at veksten fortsetter, og uten justering for sesongvariasjoner omsatte detaljhandelsbutikkene for 7,0 prosent mer i april i år enn i april i fjor, målt i volum.

LES MER: Full fart i kjøpefesten

- Tallene er svake for april, men her er det problemet med justering for påsken. Mars og april sammen ser sterke ut, og den underliggende trenden er fortsatt meget sterk. Det er fortsatt et argument for en heving av rentebanen, sier Magnussen til NA24.

LES MER: Glohett i norsk økonomi

- At veksttakten bare øker selv om jeg trodde vi skulle få en påskekorreksjon overrasker meg. Norges Bank må helt klart oppjustere anslaget sitt for konsum som utgjør 2/3, og dermed også veksten i 2007, sier Chen til NA24.

Gjeldsveksten flater ut
Når det gjelder kredittveksten, K2, viste dagens statistikk at innenlandsk bruttogjeld til publikum (K2) økte med 14,3 prosent siste tolv måneder frem til utgangen av april, ned fra 14,5 prosent ved utgangen av mars. Foretakenes gjeldsvekst ble noe redusert, mens gjeldsveksten for husholdningene gikk litt opp.

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld var 898 milliarder kroner ved utgangen av april. Tolvmånedersveksten var 20,4 prosent, ned fra 21,1 prosent ved utgangen av mars. Husholdningenes innenlandske bruttogjeld økte til 1 609 milliarder kroner ved utgangen av april. Tolvmånedersveksten ble 11,9 prosent, mot 11,8 prosent i måneden før.

Veksten er fortsatt høy, men vekstraten er blant de laveste siden mars 2005. Veksten i husholdningenes gjeld var også ved utgangen av april betraktelig høyere enn veksten i deres pengemengde (6,4 prosent), ifølge pengemengdestatistikken.

- Fortsatt høy vekst
- Kredittveksten var omtrent som ventet. Tendensen er at det begynner å flate ut, men fortsatt er den høy. Det kan være at vi ser noen tendenser til at rentene begynner å bite. Men det er ikke noen voldsomme utslag for kredittveksten henger på boligmarkedet, og vi vet at boligmarkedet fortsatt er sterkt, sier seniorøkonom Knut A. Magnussen.

Storebrand-forvalter Olav Chen mener helt klart at rentebanen til Norges Bank må justeres opp.

- Samlet sett taler disse tallene for at produksjonsgapet må oppjusteres, og dermed at rentebanen heves neste måned sammen med en ny renteheving, sier Chen til NA24.