Gå til sidens hovedinnhold

- Renten øker i morgen

Ekspertene er skråsikre: Onsdag blir lånet ditt dyrere.

Onsdag er det nytt rentemøte i Norges Bank. Svein Gjedrem og co holdt renten i ro ved forrige møte. Nå er det full enighet blant økonomene om at det kommer en ny økning fra dagens styringsrente på 4,0 prosent.Tilstrammingstendensene i norsk økonomi skyter forbi det Norges Bank har sett for seg, mener makroøkonom Shakeb Syed i Handelsbanken Capital Markets. Nå må Gjedrem fortsette kursen han har lagt opp til, ifølge Syed.Derfor kan du snart vente deg et nytt brev fra banken din om at de har satt opp renten på lånet ditt.- Stramt, stramt, stramt

- Ut ifra Norges Banks rentebane vil banken høyst sannsynlig heve renten i mai og juni. Arbeidsmarkedet er strammere enn det Norges Bank har sett for seg. Inflasjonen har steget trendmessig siden august i fjor, og ser ut til å overskyte Norges Banks estimat i den forrige pengepolitisk rapporten, sier Syed til NA24.- Ser også på boligmarkedet

Han peker på at både detaljomsetningstallene og privat konsum i nasjonalregnskapet viser at den private etterspørselsveksten i Norge fortsetter å øke fra allerede høye nivåer. I tillegg tror Syed at utviklingen i boligmarkedet er viktig.- Norges Bank styrer ikke etter det eksplisitt, men boligmarkedet påvirker resten av økonomien. Derfor må de ta det med i betraktningen. Det er tegn til at det går litt saktere i boligmarkedet nå. Hvis man skulle få en vesentlig avmatning, gjør det litt av jobben for Gjedrem, og han trenger derfor ikke å heve rente like mye som ellers. Derfor vil boligmarkedet bli viktig å følge med på for Norges Bank, sier Syed.- Opptatt av stø kurs

Sjeføkonom Jan Andreassen i Terra Securities venter også en ny renteoppgang nå. Han mener utviklingen i de økonomiske nøkkeltallen har vært om lag som ventet. Prognosene for 2008 er for lavere økonomisk vekst, men i en økonomi nær full kapasitetsutnytting.- Jeg tror også at Norges Bank har oppdaget veien av å holde stø kurs. Det disiplinerer både fagforeninger og de fleste politikere, sier Andreassen til NA24.Andreassen tror Norges Bank nå konkluderer med at vi er nær konjunkturtoppen.- Vekstratene er på vei ned. Høy kapasitetsutnytting gir fare for uønsket høy inflasjon, og kronekursen fryktes å gå for sterkt, sier han.- Renten biter ikke

Porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand Kapitalforvaltning er skråsikker på at styringsrenten blir strammet inn med 0,25 prosentpoeng.- Norges Bank forundrer seg nok over hvorfor ikke rentehevingene ikke biter på konsum som tiltar. Formueseffekten som følge av høyere boligpriser og det gode arbeidsmarkedet, gjør at det private forbruket og veksten ikke påvirkes nevneverdig, sier forvalteren til NA24.- Bakpå

Han tror sentralbanken er bekymret for å komme bakpå.- De er redd for at lønnsveksten vil tilta kraftig, slik at de ligger bakpå i forhold til innstramming, siden lønnsveksten leder an den fremtidige inflasjonen, sier Chen til NA24.- Samtidig er Norges Bank usikre på hvor mye de skal legge vekt på importert inflasjon, som de uansett ikke kan påvirke bortsett fra ved en eventuell styrking av kronekursen. Dette er en risiko hvis de går for fort frem. Ironisk nok, «håper de» kanskje at inflasjonen kommer kjappere opp på kort sikt, slik at de kan sette renten korrekt høyere i forhold den høye temperaturen ellers i økonomien, sier han til NA24.Venter få signaler

Porteføljeforvalteren mener det blir mer spennende å se om sentralbanken kommer med noen kommentarer om hvordan de vurderer den økonomiske situasjonen i Norge og hva de tenker rundt fremtidig pengepolitikk.- Men, det er ikke sikkert at det kommer nye signaler fra Gjedrem onsdag. Det er mer naturlig at Norges Bank lar dette vente til Pengepolitisk rapport kommer i juni, sier Chen.

Reklame

Pondus-boka har vært utsolgt i 14 år: Nå er den endelig på lager igjen

Kommentarer til denne saken