Gå til sidens hovedinnhold

- Renten skal opp uansett

Fallende strømpriser og billigere klær dempet prisveksten i juni.

Prisveksten målt ved konsumprisindeksen (KPI) sank 0,1 prosent fra mai til juni, viser ferske tall fra Statistisk sentralbyrå.

NA24 - din næringslivsavis

De siste tolv månedene steg konsumprisene med 0,4 prosent. KPI-JAE, eller kjerneinflasjonen, økte med 1,3 prosent i samme periode, ned 0,1 prosentpoeng fra mai.

Kjerneinflasjonen er prisveksten justert for avgiftsendringer og energivarer, og er det inflasjonstallet Norges Bank tar hensyn til når renten fastsettes. Målet er en kjerneinflasjon på 2,5 prosent.

Klessalg
En viktig faktor bak nedgangen i prisene var sesongsalg på klær, der prisfallet har vært 1,7 prosent. Juni har også vært salgsperiode for møbelforretningene, og prisene på møbler og tepper falt samlet sett med 1,2 prosent. Elektrisitetsprisene var også i juni en viktig bidragsyter til å dempe prisveksten. Det ble registrert en prisnedgang på 1,3 prosent i elektrisitetsprisene, inkludert nettleie fra mai til juni. Flyprisene viste en nedgang på 2,3 prosent fra forrige måned, melder SSB.

- Får ikke betydning
Det er kort tid siden sentralbanken la frem sin nye rentebane og inflasjonsprognoser. På forhånd ventet analytikerne en årsvekst i kjerneinflasjon på 1,5 prosent, mens Norges Banks anslag var på 1,4 prosent.

Markedsrentene har gått svakt ned med 3-4 basisunkter og kronen litt svakere etter at tallene kom tirsdag formiddag.

- Det som overrasker oss nå er at sommersalget kommer litt tidligere. Det andre er at prisene på teletjenester fortsetter å falle, konstaterer seniorøkonom Knut A. Magnussen i DnB NOR Markets.

- Eller så er det et viktig poeng at Norges Banks prognose var 1,4 prosent, sier Magnussen til NA24.

Dagens tall får ikke betydning for Norges Banks rentesetting fremover, mener økonomen.

- Norges Bank har jo planlagt renteheving igjen 15. august. Isolert sett får ikke dagens tall noe å si. Men dersom tallene fortsetter en nedadgående trend for inflasjonen vil det resultere i at de må endre sin strategi. Men vi er ikke der ennå, sier Magnussen til NA24.

Handelsbanken Capital Markets tror heller ikke dagens tall får noen betydning for Norges Banks varslede renteopptrapping etter sommeren.

- En prisvekst lavere enn Norges Banks prognose er ikke tilstrekkelig til å dempe rentene denne høsten, skriver seniorøkonom Ylva Søvik i Handelsbanken i en kommentar til dagens tall.

Lav årsvekst
Konsumprisene steg med 0,4 prosent fra juni i fjor til juni i år. Prisene på produkter og tjenester tilknyttet vedlikehold og reparasjon av bolig økte med 6,7 prosent, og bidro dermed mest til KPI-veksten. Med en prisvekst på 2,6 prosent, medvirket også matvarer til samlet vekst. Det ble registrert høyere priser innenfor de fleste matvaregruppene, og det var særlig bearbeidede kjøttprodukter som trakk matvareprisene opp.

Elektrisitetsprisene, inklusive nettleie, var 24,9 prosent lavere i juni i år enn på samme tid i fjor. Lavere elektrisitetspriser var den mest framtredende faktoren til å dempe KPI-veksten. Klesprisene falt med 5,4 prosent de siste tolv månedene.

Andre bidrag til tolvmånedersveksten kom fra høyere priser på tjenester. Prisene innenfor kultur og fritid økte med 6,2 prosent, mens prisene på hotell- og restauranttjenester steg samlet sett med 4,3 prosent. Transporttjenestene viste samlet sett også prisoppgang de siste tolv månedene.

Reklame

Nå kan du teste HBO Nordic, Viaplay og Paramount+ gratis