Gå til sidens hovedinnhold

Renten stiger

Det har vært en tendens mot økende renter i oktober, noe som kan påvirke bankenes fastrentetilbud, hvis trenden fortsetter. Vurderer du fastrente, bør du følge med fra dag til dag nå

Les også:


Ser høyere langrente
Fullt trøkk i boligmarkedet i USA

Rentene i det profesjonelle pengemarkedet har trukket oppover i oktober, og har også steget det siste døgnet.Gjeldsslaver kan fortsatt glede seg over den laveste flytende renten på år og dag. Den flytende renten styres i stor grad av Norges banks rentesetting, og det er få som regner med at Svein Gjedrem vil sjalte inn reversen og heve renten igjen før jul, etter et spektakulært renteras så langt i år.Men når det gjelder faste renter, har det begynt å peke oppover i oktober.Bunnen for de lange rentene ble så langt nådd i juni. Siden da har nivået både steget og sunket litt, men i oktober peker det oppover igjen.En såkalt femårig swaprente, som er et profesjonelt instrument som kan brukes som et utgangspunkt for nivået for boligrente med like lang løpetid, er i dag på 4,87 prosent, mot 4,77 prosent i går ettermiddag. I juni var nivået en korr periode nede rundt 4,2 prosent, og i løpet av inneværende måned, har denne renten steget fra 4,55 prosent.Nivået på disse rentene indikerer at markedet har liten tro på noen renteheving det første halve året, mens man er ganske sikre på at renten vil være klart høyere i løpet av et par år.Også ute i verden har de lange rentene steget nå i oktober.Frykten for en full krise i verdensøkonomien har falmet i forhold til i vinter, og tegnene på bedring blir stadig mer håndgripelige. Derfor ventes økt prispress og etterspørsel etter penger i fremtiden, og da stiger rentene.Men det er verdt å merke seg at den renteoppangen man nå ser kommer fra et ekstremt lavt nivå, historisk sett.USA er fortsatt fyrtårnet i internasjonal finans, og her har en rekke makrotall de siste ukene indikert at det er et oppsving på gang i økonomien. Dette bekreftes også av solid resultatvekst for de børsnoterte selskapene i tredje kvartal.Man kan også se markedets dom i aksjekursene, som har steget solid fra i vinter.Nå, fredag ettermiddag, fikk man en ny bekreftelse på temperaturen i den amerikanske økonomien: Boligbyggingen i september tangerte en 17-årig rekord fra juli i år.

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar