Gå til sidens hovedinnhold

Rentenedgang - men ikke for deg

Det er slett ikke sikkert din boligrente synker, selv om Norges Bank setter ned styringsrenten på onsdagens rentemøte.

- Nei vi endrer ikke nødvendigvis renten etter hva Norges Bank gjør onsdag, sier informasjonssjef Thomas Sevang i Nordea til NA24.

NA24 - din næringslivsavis

Onsdag har Norges Bank sitt hasterentemøte to uker før skjema, og det ventes at styringsrenten settes ned. Men norske banker vektlegger ikke styringsrenten mest lengre.


Nye vilkår
Normalt har Norges Banks signalrente, også kalt styringsrente, vært utslagsgivende for hvordan din banks utlån - til deg - endrer seg. Sagt på en annen måte hvis Norges Bank setter ned sin signalrente har banken fulgt og omvendt. Slik er det ikke lengre.

- Vi følger utviklingen i pengemarkedsrentene, og hvis den faller til et mer normalisert nivå, og stabiliserer seg der, vil vi sette ned utlånsrenten, sier informasjonssjef Aud-Helen Rasmussen i DnB Nor til NA24.

Dette er den såkalte tre måneder niborrenten (se egen boks) som bankene setter seg i mellom når de låner penger. Sevang sier det fortsatt er stor usikkerhet i pengemarkedet.

- Vi må nå følge nøye hvordan styringsrenten, øvrige tiltak og utviklingen påvirker kostnadene ved å skaffe penger. Forhåpentligvis vil de ekstremt høye pengemarkedsrentene kunne komme ned, og tiltakene hjelpe til for å unngå ytterligere økning på rentene, sier han.

Hvor lenge?
NA24 spurte to av bankkjempene hvor lang tid de faktisk trenger for å vurdere pengemarkedsrenten og utviklingen der.

- Pengemarkedsrenten må være stabil over tid. Dette er meget krevende for oss og våre kunder, sier Rasmussen til NA24.

Nordea sier de vurderer dette fortløpende som dagene går.

Kundene forventer nedgang
Kunder med mye lån følger bankrentene med argusøyne hver dag.

Nordea og DnB Nor satte opp utlånsrente med 0,9 prosentpoeng selv om Norges bank holdt styringsrenten uendret på siste rentemøte 24.september.

- Jeg håper og tror at kundene har fått med seg at det er prisen vi betaler for penger som ligger bak hva kundene til slutt betaler for sine lån, sier Rasmussen.

- Når situasjonen stabiliserer seg og pengemarkedet blir mer forutsigbart, vil det også gjøre seg utslag i rentenivå til kundene, sier Nordea.

Kapitalflom
Man kan tenke seg at siden banklånet blir dyrere og dyrere ville kundene flytte sine lån til en billigere bank. På finansportalen som er initiert av Finansdepartementet viser man hvilken bank som har best utlånsrente til en hver tid.

- Har dere merket kundeflukt etter siste renteøkning?

- Nei, det kan vi ikke si, sier DnB Nor.

- Nei, sier Nordea.

Aud-Helen Rasmussen sier det flommer inn av kontanter til banken i disse dager.

- Det er vel slik at penger søker trygghet, og den gamle bankkontoen har kommet til heder og verdighet igjen, sier hun.

- Med enda større kapitaldekning vil vel det komme kundenes rente til gode?

- Det er selvsagt positivt, men det er de underliggende faktorene som er krevende, sier hun til NA24.

Reklame

NÅ: Enormt salg på alt du trenger til løping

Kommentarer til denne saken