I dag ble det kjent at Norges Bank setter opp renta med 0,5 prosentpoeng. Det var ventet et nytt rentehopp, men økonomene var ikke samstemt i hvor mye renta skulle opp.

Det er den kraftigste rentehevingen på 20 år i Norge.

Og økningene er ikke over med det første. I tillegg varsler sentralbanken at renten skal opp til hele tre prosent, altså mer enn det dobbelte av dagens nivå, innen neste sommer. Det er en økning på nesten ett helt prosentpoeng sammenliknet med anslaget til Norge Bank i vår. Med andre ord: rentene skal opp og det mye raskere og kraftigere enn de tidligere har sagt.

- Da hadde vi vært ute og kjøre

Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i Sparebank 1 Markets, var blant dem som ikke hadde ventet et dobbelt rentehopp nå i juni:

- Jeg hadde lagt inn 0,25, og at den neste ville komme i august. Men det er veldig mange faktorer som tilsier at renten skal settes opp mer, så dermed har Norges Bank valgt å ta alt i en jafs.

Den kjente samfunnsøkonomen er ikke i tvil om at rentehoppet er riktig medisin:

- Det er nødvendig fordi det er et sterkt press på arbeidsmarkedet og fordi vi trenger å roe ned innenlandsk etterspørsel. Vi var en hårsbredd unna at lønnsoppgjøret sprakk helt. Hadde vi fått 4,7 prosent i lønnsoppgjøret, hadde vi virkelig vært ute og kjøre. Nå har vi vært på kanten av et stort problem, men det er ikke sikkert det ender der.

- Perfekt verktøy

Andreassen tror at selve signalene om en boliglånsrente på 4,5-5 prosent kan være tilstrekkelig til å kjøle ned økonomien slik at de varslede, neste rentehevingene kanskje ikke blir gjennomført helt til dette nivået.

- Når folk skjønner at boliglånsrenta kan ende på 5 prosent, vil det bidra til at de tilpasser seg og bruker mindre penger.

Arbeidsledigheten i et rikt land har ikke vært så lav som den er i Norge nå siden 1980, poengterer Andreassen. Slik det er nå har bedriftene en overskuddsetterspørsel som gjør at de kan øke prisene. Det skaper et etterspørselspress:

- Og da er renta et perfekt verktøy.

- Men det er krig, og dette påvirker drivstoffpriser og strømpriser, som står for mye av inflasjonen. Vil renta da dempe inflasjonen?

- Det er tindrende klart at den vil det. Og det er fordi presset på etterspørselen avtar. Da får ikke bedriftene solgt like mye, og dermed kan de heller ikke øke prisene like mye og lønnsveksten blir lavere. Det viktige er at dette handler om en innenlandsk prisvekst og lønnsvekst, og at denne ikke må ta helt av.

- For lave renter for lenge

Ifølge Andreassen har både europeiske land og USA overstimulert økonomien under pandemien, og deretter har det gått for fort overalt. Inflasjonen og etterspørselspresset ville kommet uavhengig av krigen i Ukraina, understreker han:

- Det har vært for lave renter for lenge, og nå merkes dette for folk ved at de normaliseres, sier Harald Magnus Andreassen.