Gå til sidens hovedinnhold

Rentevarsko fra Kredittilsynet

Kredittilsynet og kredittilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo roper et rentevarsko. Han mener renten bør opp

Kredittilsynets direktør Bjørn Skogstad Aamo gjorde det rekordlave norske rentenivået til et hovedpoeng på sin pressekonferanse tirsdag.Her kom det frem at sjefen for Kredittilsynet mener at renten er for lav. Bakgrunnen for dette er at risikoen ved renteheving nå er økt, med at særlig unge mennesker har økt lånene sine, samtidig som husprisene fortsetter å øke.Advarer mot boble

Skogstad Aamo advarer mot en boble der husholdningene ikke klarer å håndtere gjelden ved en økning i renten. Dette kan også virke inn på prisene i boligmarkedet.Her er Kredittilsyn-sjefens forslag til tiltak mot boblen:* Den enkelte husholdning passe på at egen gjeld ikke blir for stor og vurdere å binde renten.


* Bankene gi god informasjon og ha en nøktern kredittpraksis.


* Kredittilsynet følge opp bankene med analyser og tilsyn


* Sentralbanken starte med en gradvis renteøkning om ikke lenge


* Finanspolitikken unngå en for sterk stimulans av økonomien generelt.Hva-hvis-analysen til Kredittilsynet

Kredittilsynet har gjort en interessant gjennomgang av hvilken effekt en økt rente vil få på husholdningene.- Det inngår to stresstester i undersøkelsen, én der renten øker med 4,4 prosentpoeng og dermed vender tilbake til nivået i 2001 jf. tilsvarende beregninger gjort i 2003), og én der renten antas å øke med 3 prosentpoeng. I det første tilfellet viser beregningene at 455.000 husholdninger vil få en rentebelastning over 20 prosent, og av disse vil nær 200.000 ligge over 30 prosent. Over halvparten av den samlede gjelden vil være i disse gruppene, skriver Tilsynet.Og fortsetter:- I stresstesten der renten er antatt å øke med 3 prosentpoeng, vil antall husholdninger med rentebelastning over 20 prosent komme opp i 320.000, mens 43 prosent av total gjeld vil være i denne gruppen. Husholdningenes økonomiske rentefølsomhet illustreres gjennom de to scenariene også ved at en forskjell i renteøkningen på 1,4 prosentpoeng gir en oppgang på 84.000 husholdninger med rentebelastning over 30 prosent.Kredittilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo understreket på pressekonferansen at en renteøkning på 4,4 prosentpoeng ikke er det mest sannsynlige, men at låntakerne heller ikke kan regne med at renten fortsatt vil være like lav som nå.

Reklame

På tilbud: Den norske skogsmaskinen barna elsker

Kommentarer til denne saken