Gå til sidens hovedinnhold

Resultatsmell for Spetalen

Øystein Stray Spetalens investeringsselskap gikk på en smell i fjor.

Øystein Stray Spetalens investerings- og tradingselskap Ferncliff TIH fikk et driftsresultat på 237 millioner kroner i 2008. Tradingvirksomheten bidro med et overskudd på 127 millioner kroner, melder selskapet i en pressemelding fredag morgen.

NA24 – din næringslivsavis

Men resultatet før skatt endte med et underskudd på 296 millioner kroner før skatt. Årsaken til dette var nedskrivning av aksjeposten i Norske Skog, som ble avhendet etter nyttår, samt et regnskapsmessig valutatap knyttet til refinansieringen av Standard Drilling.

Ferncliff TIH solgte flere aktiva og direkte aktive investeringer i 2008. Strategien er videreført i 2009 og selskapet hadde per 31. juni 2009 rundt 1,3 milliarder kroner i bankinnskudd, sertifikater, obligasjoner og likvide fondsandeler, melder selskapet.

- Finanskrisen traff markedet med stor kraft i 2008. Volatile finansmarkeder og høy usikkerhet preget høsten og vinteren. Til tross for uroen, leverte vår tradingvirksomhet et positivt resultat på 127 millioner kroner, sammenlignet med 62 millioner kroner året tidligere. Samtidig skrev vi ned verdien på flere av våre direkte aktive investeringer for å reflektere generelt lavere selskapsverdsettelser, sier styreformann Øystein Stray Spetalen i Ferncliff TIH.

I 2007 hadde selskapet et driftsresultat p 282 millioner kroner, mens de fikk et overskudd før skatt på 276 millioner kroner. I fjor kunne selskapet imidlertid dra inn 629 millioner kroner i driftsinntekter, mot 441 millioner kroner samme periode året før.

Ferncliff TIH består av fire virksomhetsområder: DAI (direkte aktive investeringer), Ferncliff Trading, Ferncliff Invest og Ferncliff Property. De viktigste direkte investeringene ved utgangen av 2008 var Noble Denton, Strata Marine & Offshore, Standard Drilling, Global Tender Barges og Spectrum, melder selskapet.

Ferncliff TIH kom inn på eiersiden i Noble Denton i oktober 2006 med en eierandel på 30 prosent. I januar 2009 solgte Strata Marine & Offshore tidligere Standard Engineering og Brevik Engineering til Noble Denton for 298 millioner kroner. Noble Denton ble i slutten av mars 2009 solgt til Germanischer Lloyd. Salget av Noble Denton tilførte Ferncliff TIH 295 millioner kroner i kontanter. Konsernselskapet Strata Marine & Offshore mottok ytterligere over 200 millioner kroner i netto kontanter for sin eierandel i Noble Denton.

- Vi er svært fornøyd med driften og verdiutviklingen til Noble Denton gjennom 2008, noe som ble synliggjort da selskapet ble solgt i mars i år. Vi har i tillegg solgt andre porteføljeselskaper i 2009, noe som styrker Ferncliffs balanse og likviditetsposisjon ytterligere. Det er ennå for tidlig å friskmelde verdensøkonomen, men med rundt 1,3 milliarder kroner i likvide midler er vi godt posisjonert når tiden er moden. I mellomtiden sover vi godt om natten, sier administrerende direktør Yngve Gjethammer i Ferncliff

Gjethammer tiltrådte som administrerende direktør i Ferncliff TIH 1. juni, da treårsengasjementet til Jan Kildal løp ut. Kildal er engasjert av Ferncliff TIH som konsulent.

Reklame

Denne strømavtalen har vært klart billigst i hele 2021

Kommentarer til denne saken