Tirsdag kom dommen i saken mellom Dagbladet og den tidligere ambulansesjåføren Erik Albin Schjenken.

Borgarting lagmannsrett har bestemt at Dagbladet må betale Schjenken 200.000 kroner i oppreisning, noe som er langt mindre enn én million kroner som han ble tilkjent i tingretten.

Tilkjent 1 million
Men samtidig som Schjenken får 200.000 kroner er han også tilkjent fem ganger så mye i saksomkostninger.

Dagbladet må også ut med én million kroner til å dekke Schjenkens advokatutgifter knyttet til saken.

Schjenkens advokat Carl Urquieta Bore som er partner i Dalan advokatfirma krevde imidlertid vesentlig mer enn hva retten har kommet frem til.

Inkludert moms innga Bore en omkostningsoppgave på 1.659.928 kroner.

Klagde på kravet
Denne summen mente imidlertid Dagbladet at var for høy, slik at de klagde på den.

«Dette er mer enn omkostningsoppgaven for tingretten som er gjengitt i dommen til å ha vært på 1.044.578 kroner, til tross for at han var saksøker for tingretten.» står det i dommen.

Noe retten også sa seg enig i.

«Lagmannsretten har forståelse for at saken har vært arbeidskrevende, også for ankemotparten, men kan vanskelig se at det skal være grunnlag for høyere omkostninger for lagmannsretten enn for tingretten, da saken i det vesentlige sto i samme stilling for ankedomstolen som for tingretten. Kostnadene settes etter dette skjønnsmessig til 1.000.000 kroner, jf. tvisteloven § 20-5 femte ledd.» ifølge dommen.

- Hvor mange timer du har brukt?

- Det har blitt veldig mye arbeid med saken og mange timer. Jeg vil presisere at begge parter leverte omtrent like store omkostningsoppgaver eks mva, og Dagbladet krevde fulle omkostninger dekket av Schjenken. Jeg legger til grunn at også Dagbladets omkostninger ville ha blitt skåret ned dersom Dagbladet hadde vunnet. Omkostningene til Dagbladet er imidlertid ikke nevnt i dommen siden Dagbladet tapte saken, sier Carl Bore til Nettavisen NA24.

- Hva koster du per time?

- Jeg kommenterer ikke det økonomiske, da dette er et forhold mellom oss og klienten, sier han.

Bore svarer følgende på om han nå vil kreve beløpet retten har barbert av Schjenken.

- Som sagt så kan jeg ikke kommenterer det økonomiske i saken, sier Bore.

2,5 millioner for Dagbladet
Carl Urquieta Bore har de siste årene vært forsvarer i flere saker med stor medieinteresse.

Blant annet forsvarer han blogger Christian Burmeister. Burmeister publiserte rykter og påstander om flere kjendiser, deriblant Tone Damli Aaberge.

I tillegg til de 1,2 millionene som Dagbladet er dømt til å betale er deres egne advokatutgifter på vel 1,3 millioner kroner.

Dagbladets totalregning kommer dermed på vel 2,5 millioner kroner.

Dagbladets sjefredaktør John Arne Markussen ønsker ikke å kommentere saken.