På flyreiser

Om flyet ditt blir forsinket med mer enn fem timer, har du rett på refundert flybillett eller ombooking til første ledige avgang.

Du har rett på mat og drikke i forhold til ventetiden, samt hotellinnkvartering, transport til og fra hotellet og to telefonsamtaler, dersom det skulle bli nødvendig.

Du er automatisk forsikret om du mister bagasjen på en flyreise, gjennom den internasjonale Montreal-konvensjonen. Husk at denne forsikringen ikke dekker bagasjens egentlige verdi, men gis etter faste satser.

De ulike flyselskapene kan ha egne tilleggsregler og rettigheter.

Flyklagenemnda

Helse og sykdom

Har du med deg Det europeiske helsetrygdekortet på reiser i Europa, gir det samme rett til medisinsk hjelp som innbyggerne i det landet du er i. Du bestiller det enkelt på Helfo.

Har du ordentlig reiseforsikring, blir nødvendige sykehus- og medisinutgifter dekket også utenfor EU/EØS, men du må ta vare på alle kvitteringer og legeerklæringer.

På nettstedet finansportalen.no kan du sammenligne ulike reiseforsikringer for å vurdere hva du trenger, og hva som blir billigst for deg.

Pakkereiser

Pakkereiseloven gjelder om du kjøper minst to av disse tre elementene samlet for en reise: Transport, innkvartering eller et arrangement. Turen må også vare mer enn 24 timer.

Du kan klage en reisearrangør eller et reisebyrå inn for Pakkereisenemda om du og byrået ikke blir enige om hvilke rettigheter du har i henhold til Pakkereiseloven.

Husk at du må klage skriftlih under selve reisen om det er mulig, slik at turoperatøren blir gitt mulighet for å rette opp feilen.

En pakkereise gir deg flere rettigheter du ikke har om du reiser på egenhånd, for eksempel:

* Avbestilling innen 42 dager før avreise mot gebyr på 300 kr.

* Dersom Utenriksdepartementet fraråder deg å reise grunnet naturkatastrofer eller krig på destinasjonen, kan du avbestille gebyrfritt.

* Når du kommer til hotellet, kan du kreve at hotellet skal være slik reklamen lovet.

Utenriksdepartementet

Hva kan UD hjelpe med?

* utstede nødpass for hjemreise
* opprette kontakt med familie og venner for å be dem om å bistå deg med penger og billetter
* gi råd om overføring av penger fra Norge
* gi råd og veiledning om legetjenester, sykehus og lignende
* bistå med å skaffe juridisk bistand
* i særlige tilfeller, gi nødlidenhetslån for hjemreise
* bistå pårørende ved dødsfall i utlandet
* besøke arresterte eller fengslede
* i særlige tilfeller være til stede under rettssaker

Hva kan UD ikke hjelpe med?

* innblanding i rettergang
* betale privat engasjert forsvarer
* skaffe husvære, arbeid eller arbeidstillatelse
* betale regninger for hotell, lege, juridisk bistand eller andre utgifter
* utbetaling av egne midler, herunder sosial stønad
* oversette attester og lignende
* assistere i sivile saker
* overta omsorg for barn
* følge syke, barn eller andre tilbake til Norge

Kilder: Pakkereisenemda, UD, Flyklagenemda

ABONNER PÅ REISER & FERIE digitalt eller på papir