(SIDE2): Nettstedet Ung.no har listet opp hvilke rettigheter barn og ungdom i Norge har.

Visste du for eksempel at barn på sju år skal få uttale deg i saker som angår personlige forhold som hvor barnet skal bo og hvor barnet skal tilbringe ferien hvis foreldrene er skilt?

Siste nytt fra Side2: Sjekk forsiden akkurat nå!

Her er et utvalg av rettighetene:

4 år
Sammen med en voksen kan du se film med aldersgrense 7 år.

6 år
Du har rett og plikt til å gå på skolen. Du har rett til å få et eget undervisningsopplegg hvis du trenger det.

7 år
Du skal få uttale deg i saker som angår dine personlige forhold.

For eksempel hvor du skal bo og hvor du skal tilbringe ferien hvis foreldrene dine er skilt, eller hvis du har kontakt med barnevernet.
Du kan se på film med aldersgrense 7 år, alene eller sammen med andre barn.

8 år
Sammen med en voksen kan du se film med aldersgrense 11 år.

HVA SYNS DU OM BARN OG UNGES RETTIGHETER? DISKUTER UNDER.

9 år
Fra og med femte klasse kan du velges inn i elevrådet og fremme saker for samarbeidsutvalget på skolen.

12 år
Du skal få uttale deg i saker som angår dine personlige forhold. For eksempel hvor du skal bo og hvor du skal tilbringe ferien hvis foreldrene dine er skilt, eller hvis du har kontakt med barnevernet. Det skal legges stor vekt på det du mener.
Du kan ikke adopteres uten å ville det selv.
Du kan nekte å skifte etternavn selv om en av foreldrene dine gjør det.
Hvis du vil skifte etternavn må foreldrene dine være enige i det og søke for deg.
Sammen med en voksen kan du se på film med aldersgrense 15 år.
Foreldrene dine har rett til å være hjemme fra arbeid når du er syk, i et begrenset antall dager, til og med det året du fyller 12.

13 år
Du kan ta arbeid som for eksempel barnevakt, avisbud eller jordbærplukker. Arbeidet må være enkelt, og det må ikke gå utover skole eller helse. Foreldrene dine må være enige i at du arbeider.
Du slipper å betale skatt dersom du tjener mindre enn fribeløpet.

14 år
Vergen din skal høre på hva du mener før hun eller han tar avgjørelse om dine økonomiske forhold. (F.eks. hvis mor eller far skal bruke sparepengene dine til noe.)
Du kan ta jegerprøven og være med en voksen jeger på jakt.
Det er den voksne som har ansvaret.

15 år
Du er over den kriminelle lavalder og kan bli straffet med fengsel eller pengebot hvis du bryter loven.
Du kan settes i varetekt, men dine verger skal varsles og har bestemte rettigheter
Du har rett til å ta vanlig lønnet arbeid, men foreldrene dine kan si opp avtalen hvis din «oppfostring og velferd krever det».
Du har rett til å bestemme over pengene du har tjent selv, men foreldrene dine kan sette grenser.
Du kan velge utdanning selv.
Dersom barnevernet har bestemt noe over deg som du ikke er enig i, kan du klage på egen hånd. Du har rett til å se papirene som barnevernet har i din sak.

16 år
Du er over den seksuelle lavalder.
Du har rett til å nekte foreldrene å få vite at du har vært hos lege.
Du kan øvelseskjøre bil. Ledsageren må ha fylt 25 år og ha hatt sertifikat sammenhengende i over 5 år. Bilen skal ha L-skilt i bakruten og et ekstra speil på innsiden.
Du kan gifte deg med foreldrenes og myndighetenes godkjenning.
Du kan selv bestemme å få utført abort. Før du er 16 kan du også få utført abort, men da skal foreldrene dine vanligvis si sin mening. Hvis de sier nei, avgjør fylkeslegen søknaden.

18 år
Du er myndig og har alle rettigheter.

20 år
Du kan kjøpe sprit.

Vil du lese om alle rettighetene dine eller har du andre spørsmål? Ung.no driftes av Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet og er et nettsted for seg mellom 13-20 år. Utgangspunktet for innholdet på ung.no er FNs konvensjon om barnets rettigheter.

LES MER HELSE HER