Gå til sidens hovedinnhold

Rettssak om NRK-lisens

En mann i Nordland nekter å betale full lisens fordi han ikke får inn NRK2. Nå blir det rettssak.

Det er NTB som skriver dette.

Finn Sjåvik i Rødøy, Nordland har forståelse for at NRK ikke kan bygge sendere slik at alle får inn NRK2, men fatter ikke at alle likevel må betale full lisens.

- Det er en av landets største svindler. Beløpet som seerne urettmessig blir krevd for er i størrelsesorden 100 millioner kroner hvert år, hevder Sjåvik.

De siste fem årene har han betalt inn bare halve lisensen, NRK har måttet tvangsinndrive resten gjennom arbeidsgiveren, skriver NTB.

Han har fått avslag fra EFTAs overvåkingsorgan ESA som mener det ikke ligger innenfor deres mandat å vurdere en slik klage. Stortinget har også to ganger avvist forslag om å redusere lisensavgiften for dem som ikke får inn NRK2. Både Statens medieforvaltning og Sivilombudsmannen har uttalt at kringkastingsavgiften ikke er betaling for NRKs programtilbud, men en offentlig avgift, fastsatt av Stortinget.

Nordlandsmannen vil likevel satse penger i rettssalen for å få banket gjennom sitt syn på vegne av seg selv og tusenvis av andre lisensinnehavere i Norge.

Sjåvik anslår prislappen til minst en halv million kroner og er forberedt på at saken kan bli anket gjennom alle instanser i det norske rettssystemet.

Advokat Tore Benson i Bodø bestrider at lisensen ikke er betaling for en tjeneste og mener at både pristiltaksloven, avtaleloven og forbrukerkjøpsloven kan komme til anvendelse. Advokaten anbefaler et søksmål fordi saken er av stor prinsipiell interesse.

Reklame

Kurs: Dette må du vite om bobler

Kommentarer til denne saken