Tirsdag kom regjeringen med planene om hva de skal bruke penger på resten av året, og hvor de skal kutte. Under finner du både forventninger, fakta og reaksjoner om det reviderte nasjonalbudsjettet.

På forhånd:

Regjeringen vil bruke 17 milliarder kroner mindre enn det ble lagt opp til i oktober.
Les mer: - Bruker 17 milliarder mindre

Eksperter mener Norge blir Europas nye Hellas.
Les mer: - Norge verre stilt enn Hellas

75.000 nordmenn til å være arbeidsledige i 2010 og i 2011.
Les mer: - Flere kan miste jobben

Kommune-Norge får mindre enn de håpet på i revidert nasjonalbudsjett.
Les mer:Budsjettnedtur!

Budsjettet:

Finansministeren vil stramme inn med mindre bruk av oljepenger og minner om at Norge ikke kan rømme fra den økonomiske virkeligheten ute i Europa.
Les mer: - Vi kan ikke rømme fra finanskrisen

Nøkkeltallene i det nye budsjettet
Les mer: Slik skal Sigbjørn kutte

I stedet for 3,5 prosent som tidligere anslått blir økningen nå 3,25 prosent.
Les mer: Du får lavere lønn - og må betale mer

Bevilgningene til jernbanen rekker kun til vedlikeholdet.
Les mer: Får bare nok til å pynte på feil

Regjeringen gjør det enda dyrere for røykere og snusere.
Les mer: Nå blir røyken enda dyrere

Taket på Slottet har betydelige skader, og regjeringen foreslår derfor å bevilge tre millioner kroner for inneværende år til detaljprosjektering av utbedringsarbeidene.
Les mer: Får penger til lekk tak

Reaksjoner:

Baard Meidell Johannesen: Regjeringen kutter, men tar ikke kutt

Gunnar Stavrum: Sigbjørn som forventet

Frp: - Hva slags budsjett er dette, kjemisk fritt for politikk?
Les mer: - 0 kroner til politiet

Kommunenes Sentralforbund (KS) mener at minst 5,5 milliarder kroner i inntektsvekst må til for å opprettholde omsorgstilbudet til de eldre, sikre bedre vedlikehold av skoler, sykehjem, kirker og veier, og holde kollektivprisene nede.
Les mer: - Her blir det leven

Kort om revidert:

* Regjeringen strammer inn bruken av oljepenger i forhold til statsbudsjettet med 17 mrd. kroner.

* Skatteanslaget økes med 9,9 milliarder kroner

* Det foreslås en ny CO2-avgift på gass. Industrien får reduserte satser.

* Redusert kjøp av klimakvoter med 1,1 mrd kroner

* Bevilgningene til arbeidsmarkedstiltak økes med 247 millioner kroner.

* Økte bevilgninger til vedlikehold av jernbanenettet med 274 millioner kroner

* 259 millioner kroner i økte bevilgninger til riksveinettet

* 200 millioner til tiltak for verftsindustrien

* Økning på cirka 250 millioner kroner til arbeidsmarkedstiltak