Gå til sidens hovedinnhold

Rieber Shipping usikre på 2003

Spesialskipsrederiet Rieber Shipping er meghet usikre på utviklingen i 2003 og dropper guiding. Selskapet har en noe svakere underliggende inntjening

Rieber Shipping som har en flåte av spesialskip til bruk for forskning og seismikkstudier omsatte i fjerde kvartal for 142,5 millioner kroner, mot 130,6 millioner i samme periode i f2001.Driftsresultatet endte på minus 58,2 millioner inkludert en nedskrivning på 70 millioner kroner. I samme periode i 2001 endte driftsresultatet på 35,1 millioner.Resultat før skatt endte på 4,9 millioner korrigert for urealisert agio og nedskrivningen, mot 29,9 millioner i 2001.Selskapet ønsker ikke å gi noen guiding for 2003 under henvisning til den usikre geopolitiske situasjonen.

Reklame

Nå er det salg på våre grillfavoritter