Verksteds- og verftsgruppen Maritime Industrial Services Co. Ltd. Inc. Måtte se aktivitetsnivå og resultater fall i tredje kvartal sammenlignet med andre kvartal. De klarer imidlertid å vise fortsatt bedring fra tredje kvartal i fjor.

Det er stansene i byggingen av to oppjekkbare borerigger for Mosvold Middle East Jakup I og II som er hovedårsaken til nedgang i både driftsinntekter og resultat for MIS.

Ifølge rapporten for tredje kvartal så førte stansen til en reduksjon i bunnlinjen på 10 millioner dollar som følge av en nedskrivning av prosjektet, hvor MIS har en eierandel på 8,7 prosent. MOsvold-prosjektet klarte ikke å innfri milepelsbetaling som forfalt i august, og MIS sa opp kontraktene 1. september.

Nettoresultatet falt dermed fra 10,2 millioner i andre kvartal til 0,1 millioner i tredje kvartal.

Driftsinntektene falt samtidig fra 132,5 millioner i andre kvartal til 106 millioner i tredje kvartal i år. Driftsresultatet var nærmest uendret på 10,4 millioner dollar.

I tredje kvartal 2008 hadde konsernet inntekter på 98,6 millioner og et driftsresultat på minus 1,6 millioner dollar.

Ordreboken sto ved utgangen av tredje kvartal på 419 millioner dollar, ned fra 716 millioner ved inngangen til 2009. Selskapet ser positivt på utsikten for resten av året, men driftsinntektene vil bli redusert som følge av de kansellerte kontraktene.