Riggselskapet er i likhet med sitt søsterselskap PetroMena i store finansielle problemer. Aksjonærene ser ikke ut til å være villige til å kaste mer penger inn i riggselskapet som inngår i selskapssfæren til bergensinvestoren Berge Gerdt Larsen.

I en oppdatering på situasjonen mandag, så skriver styret i Petrojack at de har startet en prosess med å evaluere selskapets strategiske muligheter, samt en prosess for å restrukturere selskapets gjeld.

De vil denne uken starte forhandlinger med Norsk Tillitsmann som representerer eierne av selskapets tre obligasjonslån, samt ta kontakt med selskapets øvrige store finansielle kreditorer. Dette skjer etter at selskapets eksisterende aksjonærer har sagt nei til å bidra med frisk egenkapital, og underkjent et forslag om en emisjon i oktober.

Petrojack må ha på plass en løsning i løpet av noen få måneder for å få selskapet solvent. Med dagens kontantstrøm og gjeldsbyrde vil selskapet ikke kunne innfri avdragene som forfaller i april og mai neste år. Avdragene er samlet på 55 millioner dollar.