Gå til sidens hovedinnhold

- Her ramler riksveien i elva

- Vi er oppriktig redde. Vi frykter at skolebarn må dø før noe gjøres, raser tre ordførere om riksvei 120.

Gå til Nettavisen Motor

Nettavisen har satt i gang en ny kåring av Norges verste vei.

Den første finalisten er E6 i Soknedal, og etter flere tips fra leserne tok vi en titt på riksvei 120 som går gjennom mellom Patterød i Moss og Hurdal.

FINALIST 1:Dette er en bru på E6

KÅRING: Norges verste vei. Fortsett å sende inn bilder, flere finalister vil bli kåret.
Trykk her og send bilde (husk begrunnelse og veinavn)

Ordførerne i Enebakk, Rælingen og Hobøl er vettskremt over veiens standard.

Ordfører i Hobøl, Håvard Jensen (Frp), forteller til Nettavisen at riksvei 120 er helt grusom.

- Hele strekningen er en utfordring. Veien er livsfarlig, og er en stor bekymring for alle. Veien stammer opprinnelig fra den gamle kjerreveien fra Kristiania, forteller Jensen.

Ordfører i Enebakk, Dag Bjerke (Frp) forteller at riksvei 120 har hatt en sterk trafikkvekst i de siste årene.

- Kommunen selv tok en trafikktelling på døgntrafikken i fjor. Da målte vi nærmere 5.000 biler, og dette er nesten dobbelt så mye enn hva Vegvesenet operer med. Det viser hvor mye trafikkmengden har økt i de siste årene. Veien er blitt en gjennomfartsåre med trafikk fra Moss, sier Bjerke.

Problemene med riksvei 120 har økt for hvert år, Bjerke lister opp tre hovedårsaker:

- Det har blitt flere innbyggere, gjennomfartstrafikken har økt og tungtrafikken har økt, spesielt fra Øst-Europa, sier Bjerke.

Les også:Mil etter mil med dårlig vei

- Veien ramler i elva
I Hobøl ved Tomter er veien i meget dårlig forfatning.

- Vi som bilister ser jo at hele veien før Tomter sentrum holder på rase ned i elva, sier Jensen bekymret.

Han forteller at for rundt ett år siden opplevde man ett ras her.

- Jeg er bekymret for ett nytt ras. Og da kommer det til å bli skikkelig vanskelig å fikse veien igjen, sier Jensen.

Nettavisen tok kontakt med Statens vegvesen region øst for å høre om planene i Tomter.

- Akkurat nå setter vi opp ett nytt rekkverk på en kort strekning i Tomter. Men jeg kjenner ikke til at veien holder på å rase ned i elven. Vi har kun fått beskjed om dårlig hold på rekkverket, og det er kun det som skal gjøres noe med nå, sier byggeleder Jørgen Gjersø til Nettavisen.

Jensen syntes dette virker underlig.

- Da må det jo være noe galt med øynene til Vegvesenet, om de ikke har lagt merke til at veien ramler ut i elva. Vi ser jo at den er på vei ned, og dette bekymrer meg, sier Jensen.

Les også:- Veiene er blitt mye verre

- Frykter at skolebarn må dø
- Det er mye møteulykker her, og nestenulykker med skolebarna. Veien er svingete, det er dårlig sikt, mange lastebiler, personbiler havner i grøfta, og vi ser speilrester stadig vekk. Store deler av riksveien mangler gang- og sykkelfelt, og skolebarna blir henvist til å traske på en livsfarlig vei, forteller Bjerke.

Både Bjerke og ordfører i Rælingen kommune Øivind Sand (Ap) etterlyser tiltak som skal gi økt trafikksikkerhet.

- Veien er fryktelig smal og mangler gul midtstripe flere steder, og med tungtrafikken er det livsfarlig for barn å ferdes her. Men gang- og sykkelsti har ikke vært prioritert av myndighetene, forteller Bjerke.

- Vi frykter jo at skolebarn må dø før det gjøres noe. Vi er meget bekymret for sikkerheten, sier begge ordførerne.

- Jeg er redd, og dette plager meg. Veien er bedriten, på godt norsk, sier Sand.

Både Bjerke og Sand forventer at myndighetene prioriterer å rette ut og gjøre noe med de farligste stedene i tilknytning til skolene.

- Jeg forventer ikke en ny riksvei, men noe må gjøres for å bedre sikkerheten. Ett godt eksempel er Myrdammen badeplass, som er kjempepopulær. Men det er helt håpløst for de små barna å ferdes dit, her må de nemlig krysse en svært farlig strekning med skarp sving. Det er virkelig skummelt, grøsser Sand.

KÅRING: Norges verste vei. Fortsett å sende inn bilder, flere finalister vil bli kåret.
Trykk her og send bilde (husk begrunnelse og veinavn)

- Måtte dø for at noe ble gjort
Bjerke forteller at Enebakk hadde en spesiell hendelse før han ble ordfører.

- Jeg vet om en person som tok kontakt med Vegvesenet angående en strekning på riksvei 120, hvor fartsgrensen var 80 km/t. Her kjørte det stadig folk av veien. Denne personen spurte Vegvesenet om de kunne sette ned hastigheten her, forteller Bjerke.

Dette sa Vegvesenet nei til.

- Han spurte da om det trengtes en dødsulykke til. Da svarte Vegvesenet «nei, huff, ikke si sånt», og avsluttet saken der, forteller Bjerke.

Like etter omkom det en person i en MC-ulykke på akkurat denne veistrekningen.

- Da ringte vedkommende på nytt, og fortalte at nå hadde det altså hendt en dødsulykke. Rundt en måned senere satte Vegvesenet ned fartsgrensen fra 80 til 60 km/t, påpeker Bjerke.

Både Bjerke og Sand frykter at det er nettopp dette som må til for at noe skal gjøres med riksvei 120.

- Dette er en fagfilosofi jeg ikke forstår helt, understreker Sand.

- Hvorfor skal vi alltid ligge i etterkant? undrer Bjerke.

Annonse: Julegaven til far finner du garantert i Nettavisen Motorshop!

Må gi skolebarna skyss
- Veien er definert som trafikkfarlig, og da er kommunen pliktig til å betale skyss for skolebarna. Dette gjøres nå med førsteklassingene, og tar en stor del av kommunebudsjettet som kunne ha gått til andre ting, påpeker Sand.

Bjerke påpeker også alle de barna som skal på fritidsaktiviteter etter skolen.

- Da må jo enten foreldre skysse barna, eller så må barna komme seg til og fra selv. Det burde ikke være slik at kommunen fraskriver seg ansvaret etter skoletid, mener både Bjerke og Sand.

Bjerke påpeker også at dersom man hadde fått gang- og sykkelsti, hadde barna fått gratis mosjon.

- Regjeringen legger jo nå inn to ekstra gymtimer på 5.- og 7. trinn, men det hadde jo vært ti ganger bedre dersom barna hadde kunnet gå eller sykle til skolen. Dette er et viktig folkehelseperspektiv, sier Bjerke.

Grovt sett koster det rundt 10.000 kroner meteren for gang- og sykkelsti.

- Dette er ikke dyrt sett i et forebyggende perspektiv, mener Sand.

Ulykkene blir ikke registrert
- Problemet er at i og med at veien er så smal, blir folk nødt til å holde lav fart – og da skjer det ikke så mange alvorlige personskader, forteller Bjerke.

Han påpeker at det blir registrert for få personulykker, og dermed blir riksvei 120 stående som den er i og med at regjeringen prioriterer de strekningene med flest ulykker.

- Vi mener at man ikke bare kan ta utgangspunkt i antall ulykker, men i opplevelsene til befolkningen og veiens faktiske standard må også spille inn. Da hadde riksvei 120 raskt kommet på listen over prioriterte veier, mener Bjerke og Sand.

Sand påpeker at det er skummelt å se at 11-åringer fra skolen sykler langs veien.

- Tenk deg barn som sykler på en smal vei med autovern, og bak kommer et stort vogntog. I tillegg må små skolebarn krysse veien flere steder for å komme til bussholdeplassen. Dette er virkelig skummelt, sier Sand.

Sand forteller at de har foreslått fotgjengerfelt hvor farten ble satt ned til 40 km/t.

- Men sentrale myndigheter sier nei til dette. Dette fordi myndighetene mener at et fotgjengerfelt vil gi falsk trygghet og at fotgjengerne da ikke vil se seg for og rase rett ut veien. Dermed er det visst bedre med ingen fotgjengerfelt, og krysse den farlige veien – for da husker de å se seg for, forteller Sand.

Stadige telefoner fra skremte innbyggerne
Alle de tre ordførerne forteller at de stadig får henvendelser fra frustrerte innbyggere.

- Om vinteren er veien helt ubeskrivelig og da får jeg ukentlige henvendelser. Veien er smalere enn vestlandsveier, sier Jensen.

Sand forteller at han hver måned må svare på spørsmål fra innbyggere som lurer på hvorfor aldri noe blir gjort.

- Jeg blir jo svar skyldig, for selv om jeg ønsker at noe skal gjøres, er det lite jeg kan gjøre så lenge pengene ikke kommer på bordet, forteller Sand.

- Må ta saken i egne hender
Bjerke forstår godt at folk blir frustrerte og utålmodig.

- De får jo det samme svaret av oss år etter år. Med vår kommuneøkonomi har vi jo ikke råd, og heller ikke lov til å bygge vei. Men vi kan forskuttere, og det er det vi nå har gjort i Enebakk. Kommunen har måttet legge 35 millioner kroner selv på bordet med hjelp fra Maxit Leca, for å få 3 km med gang- og sykkelvei, forteller Bjerke.

Gang- og sykkelstien var ikke Vegvesenet villige til å samarbeide om.

- Dette viser at ingenting blir gjort, med mindre man tar saken i egne hender, sier Bjerke frustrert.

Ikke prioritert av regjeringen
- Veien nevnes ikke i Nasjonal Transportplan (NTP), og jeg har selv fremmet forslag om at veien må bli stamvei og at staten må overta ansvaret. Men dette ble nedstemt av fylkestinget, forteller Jensen.

Bjerke forteller at riksvei 120 er hovedfartsåren når man kommer fra Moss, men likevel er det riksvei 22 som kun har blitt prioritert av myndighetene.

- Men folk tar gjerne riksvei 120 i stedet for riksvei 22, spesielt trailersjåfører som skal til eller fra Moss. Veien er raskere, og man slipper også bompenger, påpeker Bjerke.

Alle tre ordførerne er enig i at det eneste de kan gjøre er å fortsette å samarbeidet og håpe at noe snart blir gjort.

Fylket overtar riksvei 120
Fra 01.01.10 overtar Akershus fylke riksvei 120, etter en ny bestemmelse fra regjeringen.

- Vi har tett samarbeid med fylkeskommunen, men problemet er jo at vi mangler pengene. Fylket får jo mindre penger til vei da, enn hva Vegvesenet gjør, raser nåde Sand og Bjerke.

Bjerke påpeker også at fylkets handlingsplaner er delt inn i de veier som får penger, veier som de ønsker skal få penger, og veier som uteblir på listen.

- Men vi må si at Vegvesenet og fylkets prioriteringer er helt greie de, men jeg ønsker ikke sette de OPP mot innbyggernes trafikksikkerhet, understreker Sand.

Lite skal bli gjort med riksvei 120
Fylkesordfører i Akershus, Nils Aage Jegstad (H), forteller til Nettavisen at de er positive til de 3 km med gang- og sykkelsti som planlegges i Enebakk.

- Vi har sagt at vi kommer til å støtte dette. Dette på grunn av sikkerheten til skolebarna, sier Jegstad.

- Hva med utbedring av riksveien?

- Akkurat nå har vi mange andre veier vi skal prioritere før det. Blant annet i forbindelse med oslopakke 3 og riksvei 22, sier Jegstad.

Han legger til: - Vi har ikke fått overflod av penger akkurat, og det er mange veier som skulle ha vært rettet ut og blitt utbedret. Men vi må ta alt i en viss rekkefølge.

- Så det skjer ikke så mye med riksvei 120 i nærmeste framtid?

- Nei. Gang- og sykkelstien i Enebakk haster, men det ligger ikke noen andre planer inne når det gjelder riksvei 120, sier Jegstad.

- Riksveien er fylkets ansvar
- Vi overlater ansvaret for riksvei 120 til fylket etter nyttår. Poenget med forvaltningsreformen er at de folkevalgte i fylket gis mulighetene til å styre mer over midlene som gis i samferdselssektoren. Staten skal heller ikke overprøve de beslutningene som fylket gjør, forteller statssekretær i samferdselsdepartementet Erik Lahnstein (Sp) til Nettavisen.

Lahnstein mener at i forbindelse med at fylket får ansvaret for store deler av veinettet, så blir de økonomiske ramme større.

- Det ville overraske meg om ikke fylket får større økonomiske rammer enn hva Vegvesenet har hatt. Men kostnadsøkning kan jo spille inn her, forteller Lahnstein.

Rådgiver i veiseksjonen i vei- og baneavdelingen i samferdselsdepartementet, Even Mortensen, forteller til Nettavisen at kritikken omkring forvaltningsreformen gjerne har bestått i at fylkene får mindre penger.

- Beløpet som bevilges til hvert fylke, skal tilsvare hva Vegvesenet har fått bevilget av staten i 2009. Men jeg har ikke konkrete tall over dette, i og med at vi ikke har tall over hva Vegvesenet hadde til drift og vedlikehold i 2008, forteller Mortensen.

Når det gjelder riksvei 120, forstår Lahnstein innbyggernes og ordførernes pågang for utbedring av veien.

- Jeg har selv kjørt der en gang, hvor en alvorlig trafikkulykke hadde hendt. Det gjør et sterkt inntrykk å høre skrikene til de skadde, og jeg forstår virkelig engasjementet deres, forteller Lahnstein.

KÅRING: Norges verste vei. Fortsett å sende inn bilder, flere finalister vil bli kåret.
Trykk her og send bilde (husk begrunnelse og veinavn)

Les også: - Velgerne er blitt lurt

Les også:Så lenge må du vente på gode veier

Mer om bil, MC og trafikk finner du i Nettavisen Motor.

Kommentarer til denne saken