Gå til sidens hovedinnhold

Riktig å si nei til FrP

Frp vil at staten skal prissikre fremtidige oljeinntekter. Finansminister Kristin Halvorsen sier fornuftig nok nei.

(NA24-KOMMENTAR): Fremskrittspartiets Gjermund Hagesæter vil at Norge skal sikre fremtidige oljeinntekter ved å selge olje som ikke er produsert. På denne måten vet man hvilken pris man får, verken mer eller mindre.

Hagesæter påpeker i sitt spørsmål at det ville vært gunstig å sikre fremtidig oljepris i fjor, siden oljeprisen de siste månedene har falt noe tilbake. Men dette er selektiv etterpåklokskap. I de foregående årene ville prissikring slått uheldig ut ettersom oljeprisen har steget kraftig, opp til nivåer rundt 70-80 dollar fatet.

Fremskrittspartiet har lenge ivret for prissikring. Det gjorde Carl I. Hagen for eksempel også i 1999, like etter at oljeprisen nådde det laveste nivået i moderne tid på 10 dollar fatet. Men også daværende finansminister Gudmund Restad sa nei.

Hadde Frp-rådet blitt fulgt den gang, ville man kanskje oppnådd 15-20 dollar for den kommende oljeproduksjonen, avhengig av tidshorisonten. Det ville vært en meget dyr strategi for norske skattebetalere.

Hvem skal bære risikoen?
I sitt svar til Hagesæter går Halvorsen rett på kjernen i saken: Dette dreier seg om hvem som skal bære fremtidig risiko, og hva man eventuelt er villig til å betale for å senke sin risiko.

Halvorsens fornuftige konklusjon er at Norge, på grunn av oljefondet og en velfungerende økonomi, trolig vil stå seg best på å ta risikoen selv og dermed beholde hele oppsiden.

Ingen gratis lunsj
Hun påpeker også at en prissikring har en kostnad og at en redusert risiko må veies opp mot at forventet inntekt blir lavere. Dessuten er det grunn til å tro kostnaden blir betydelig for å sikre en så stor oljeproduksjon som Norges langt frem i tid.

Og dette er viktig: Futuremarkedet for olje kan svelge unna relativt store volumer når det gjelder de kommende månedene, men blir mye tynnere fremover i tid. For Norge vil det være poengløst å sikre oljeprisen noen måneder frem i tid. Skal det ha noen hensikt, måtte prisen sikres flere år fremover. Å få noen til å ta denne risikoen vil bli svært dyrt, og kontinuerlig salg av norsk olje langt frem i tid vil legge et kontinuerlig press på prisen.

NA24s gjestekommentator Trym Riksen skrev nylig en interessant kommentar om råvaremarkedene. Her påpekes det at sett over lang tid er det normale at futureprisen på olje er lavere enn prisen for umiddelbar levering. Grunnen er trolig at en del produsenter er villige til å ta litt lavere pris for å få andre til å dele risikoen, og at motparten vil ha betalt for dette.

Manglende ryggrad
Det betyr ikke at det er dumt å sikre fremtidige oljeinntekter. Men det er primært aktuelt for aktører som ikke har ryggrad til å bære vesentlig lavere pris, for eksempel små oljeselskaper. For disse kan det være lurt å betale en motpart for å ta en del av risikoen – selv om man over tid må forvente å tape penger på slike sikringer.

Det er imidlertid interessant å merke seg at de store og solide oljeselskapene i liten grad bruker prissikring. De tåler svingningene, og mener de tjener mest på det over tid.

Med sitt svar stikker selvsagt Halvorsen hodet frem hvis oljeprisen kollapser i årene fremover, men gitt den norske statens ekstremt store evne til å tåle risiko, er svaret hennes riktig. Og hvis oljeprisen faller og Hagesæter hoverer, kan Halvorsen minne ham på 1999.

Are Slettaner tidligere leder for TV 2 Nettavisens økonomiseksjon og redaktør for iMarkedet.no. Han jobber nå for NA24 fra Houston, USA, og skriver blant annet kommentarartikler. Her kan du lese de siste dagenes kommentarer:

SVs mørkemann
Vassent fra Valla
Derfor rotet Valla det til
Uff, nå blir forskjellene mindre
Kjøper fond etter jubelår
Jeg forbyr, altså er jeg
Tull uten tall
Pusekatt-forsvaret
En varslet nedtur
Hva er det Bøhler vil?

Reklame

Dette påskeegget er nesten for godt til å være sant