Alle som har vært innom Ring 3 i Oslo de siste par årene har lagt merke til at det er en liten unntakstilstand øst for Sinsenkrysset, som fører til ekstra lange køer i rushen både på morgenen og ettermiddagen.

Årsaken til dette er at det bygges en ny 1200 meter lang tunnel som skal gå rett øst fra Sinsenkrysset til Økern, og som er planlagt åpne i 2013.

Det er lys i tunnelen
Etter 22 måneder med sprengningsarbeid, melder Statens vegvesen at de nå har klart å få lys inn i tunnelen fra begge ender. Det var byrådsleder Stian Berger Røsland som fikk æren av å fyre av den siste salven med sprengstoff i det første av de to løpene.

- Å bygge tunnel i hovedstaden, der naboer og mange trafikanter blir direkte berørt, er utfordrende, sier Mari Barstad, prosjektleder i Statens vegvesen.

Tunnelen vil etter hvert sørge for at deler av dagens Ring 3 blir lokalvei, noe som skal redusere dagstrafikken fra 80.000 til 10.000 biler.

Bedre kapasitet
- En viktig milepæl er nådd i prosjektet, som skal sørge for økt trafikksikkerhet og bedre trafikkavvikling, i tillegg til mindre støy og forurensing for beboerne i området, sier Sidsel Sandelien, regionvegsjef i Statens vegvesen Region øst.

Vegvesenet understreker likevel at det er en god del arbeid som står igjen, før trafikken kan flyte mer knirkefritt på en av landets aller mest trafikkerte veier i 2013. Blant annet må de komme seg helt gjennom i det motgående tunnelløpet, hele tunnelen skal rørlegges, det skal bygges vann- og frostsikringshvelv, den skal elektrifiseres, videoovervåkes - og som Vegvesenet selv sier det: «Dessuten skal selve veibanen bygges».

Flere bilder kan du se til høyre i artikkelen.

Fakta om tunnelen:

 • Ca. 1200 meter lang, hvorav 915 meter i fjell og ca. 300 meter støpt i betong ved inngangspartiene
 • Tunnelen består av to atskilte tunnelløp med tre kjørefelt i hver retning
 • 330 000 kubikkmeter med masser tilsvarende 20 000 lastebillass er fraktet ut av fjelltunnelen
 • Ca. 260 000 kilo sprengstoff har gått med til å drive tunnelen
 • Sprengningsarbeidet har pågått i 22 måneder
 • 310 sprengninger er utført
 • 6000 meter med vann- og avløpsrør skal legges i tunnelen
 • 20 000 meter med rør legges i forbindelse med elektroarbeid
 • To tårn skal bygges for utlufting av tunnelen (et på Sinsen og et på Økern)
 • Fjelltunnelen har kostet om lag 600 millioner kroner
 • Forventet reduksjon i biltrafikken fra 80 000 til 10 000 biler i døgnet på dagens Ring 3, som blir lokalvei