Det har i lenger tid foregått en større ombyggingsprosess på den svært trafikerte Ring 3 i Oslo mellom Sinsenkrysset og Ulven.

Les også: Slik blir det når køkaoset er over

For mange kan det kanskje fremstå som om utbyggingen går tregt, og Vegvesenet innrømmer at det er en utfordring å få trafikkaviklingen til å fungere under anleggsperioden.

Nå har Statens vegvesen sluppet en informasjonsfilm som viser hvor man kom fra, og hvordan det kommer til å bli seende ut i området når man blir ferdig når man blir ferdig om et års tid.

HTML EMBED

Fakta om tunnelen:

 • Ca. 1200 meter lang, hvorav 915 meter i fjell og ca. 300 meter støpt i betong ved inngangspartiene
 • Tunnelen består av to atskilte tunnelløp med tre kjørefelt i hver retning
 • 330 000 kubikkmeter med masser tilsvarende 20 000 lastebillass er fraktet ut av fjelltunnelen
 • Ca. 260 000 kilo sprengstoff har gått med til å drive tunnelen
 • Sprengningsarbeidet har pågått i 22 måneder
 • 310 sprengninger er utført
 • 6000 meter med vann- og avløpsrør skal legges i tunnelen
 • 20 000 meter med rør legges i forbindelse med elektroarbeid
 • To tårn skal bygges for utlufting av tunnelen (et på Sinsen og et på Økern)
 • Fjelltunnelen har kostet om lag 600 millioner kroner
 • Forventet reduksjon i biltrafikken fra 80 000 til 10 000 biler i døgnet på dagens Ring 3, som blir lokalvei