En ny analyse fra NAV viser at over 100.000 uførepensjonister har inntekt ved siden av trygden.

Fullt ufør - i jobb
Blant de som kombinerer uførepensjon med jobb, er det i underkant av 60.000 som har full uførepensjon, mens om lag 45.000 jobber ved siden av redusert uførepensjon.

- At de som er delvis uføre jobber, er ikke så overraskende. Derimot er det svært positivt at så mange med full uførepensjon også har kontakt med arbeidslivet, og at de til tross for sykdom klarer å jobbe litt, sier Yngvar Åsholt, kunnskapsdirektør i NAV.

Les Gunnar Stavrums kommentar: Over 100.000 uføre er i jobb

- Ønsker mye mer presis gradering
Ved utgangen av 2012 fikk 309.000 personer utbetalt uførepensjon. 18 prosent har en gradert eller delvis uførepensjon, mens resten har full uførepensjon.

- Hvordan kan 60.000 være fullstendig uføre og likevel tjene penger på å jobbe (rundt 10.000 helt på grensen av det lovlige beløpet)?

- Det skyldes at dagens system ikke graderer ufør godt nok. Frp ønsker en mye mer presis gradering – fra 20 til 100 prosent, sier leder i Stortingets arbeids- og sosialkomité, Robert Eriksson (Frp), til Nettavisen.

- Svik mot norsk ungdom
Eriksson sier at konsekvensene av å bli «varig ufør» kan være katastrofal.

- De varig uføre forblir i den kategorien livet ut, viser gjeldende statistikk. Det er svik mot norsk ungdom, mener han.

Frp-politikeren er spesielt bekymret for varig uføre under 40 år:

- Seks av ti fra denne kategorien, som havner i den båsen, har psykiske lidelser – angst og depresjon, sier Eriksson.

Vil sette opp hindringer
- Hva skal til for å hjelpe denne gruppen?

- Med god og tett oppfølging mener vi mange av dem kunne vært hjulpet ut. Derfor vil vi ikke at det skal være mulig å bli «varig ufør» som følge av lettere psykiske lidelser hvis du er under 40 år, sier han.

- Men der møter vi rødt lys hos de andre partiene, skyter Eriksson inn - og legger til at:

- Mye bedre oppfølging
- Skal vi lykkes her, må vi få til en tett helseoppfølging.

Hans hovedoppfatning er at det må bli lettere å kombinere det å være delvis ufør med jobb:

- Jeg er veldig glad for alle som klarer det. I den nye modellen som trer i kraft 1. januar 2015, kan du tjene mindre – før uføretrygden avkortes, avslutter han.