Gå til sidens hovedinnhold

Robert Keith suspendert

Styret i Opticom har suspendert Robert Keith som administrerende direktør i Opticom. Det kommer ikke som et sjokk på Keith.

- Dette føyer seg bare inn i rekken av dårlig corporate governance fra opprørernes side, sier Robert Keith til TV 2 Nettavisen.

Robert Keith fikk en e-mail fra Anders Eckhoff tidligere mandag, hvor Eckhoff spurte om han følte seg komfortabel med situasjonen.

Savner kritikk mot opprørne
- Jeg svarte at det gjorde jeg, og lurte på om jeg kunne få se sakspapirene til styremøte. Siden har jeg ikke hørt noe fra dem før du ringer og sier jeg er suspendert. Men at de kommuniserer via pressen kommer jo ikke som et sjokk. Det har de jo gjort nå i flere uker, sier Keith.

Han synes at det er rart at ikke noen i pressen har stilt seg mer kritisk til måten opprøreren opppererer.

- Det inkluderer deg også. Ingen i pressen har stilt spørsmålstegn ved måten de utøver corporate governance på. Det er dårlig, sier Keith.

Suspender Berggren
Og er det noen som burde blitt suspendert er det Orklas investeringsdirektør Anders Berggren, mener han.

- Hvordan Orkla kan sitte å se på at Berggren prøver å rasere Fast er helt utrolig. Han burde bli suspendert, for han kan umulig ivareta Orklas interesser som en lansiktig investor, sier Keith.

- At Stordalen og Spetalen holder på som de gjør, kommer jo ikke som et sjokk, avslutter Keith.

Svela inn
Her følger hele børsmeldingen fra Opticom:
«Styret i Opticom ASA har idag besluttet å suspendere selskapet administrerende direktør Robert Keith. Suspensjonen vil foreløpig ha virkning frem til det er avholdt ny ekstraordinær generalforsamling i Opticom ASA (se separat melding).

Suspensjonen er begrunnet i at styret har grunn til å anta at Robert Keiths medvirkning til den rettede emisjon mot Simpson Financial Limited kan representere brudd på aksjerettslige og verdipapirrettslige regler. Dette forhold vil bli avklaret i forbindelse med den granskning som ble vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 07.12.05. Det er i ettertid sendt begjæring om slik granskning og styret avventer resultatet av denne. I tillegg legges det vekt på, bl.a. under henvisning til Robert Keiths uttalelser til presse m.v., at det ikke er den nødvendige tillit mellom styret og administrerende direktør. Styret har konstituert øk. direktør Erling Svela som administrerende direktør i Robert Keiths suspensjonsperiode.»

Ugyldig styre
I tillegg opplyser Opticom at selskapets tidligere juridiske rådgiver advokatfirmaet Ræder krever på vegne av styret i Fast at styrevalget i Opticom på generalforsamlingen onsdag bør kjennes ugyldig som følge av uriktig opptelling av aksjer.

«På vegne av styret i Opticom avvises en slik anførsel som åpenbart grunnløs», heter det i en melding.

Trekker krav om gen. fors i Fast
Opticom har også besluttet å ikke kreve en ekstraordinær generalforsamling i Fast, slik selskapet varslet sist uke.

«Kravet er trukket tilbake under henvisning til at Fast Search & Transfer har sendt melding om at de vil fremsette bud på Opticoms aksjer. Styret anser det ikke hensiktsmessig at det avholdes noen slik generalforsamling så lenge det pågår reelle forhandlinger mellom partene om et slikt bud», heter det i en melding.

Det var tidligere annonsert en ekstraordinær generlaforsamling i Opticom 20. desember, men den er nå satt til 5. januar 2006 i stedet.

Reklame

NÅ: Enormt salg på alt du trenger til løping

Kommentarer til denne saken