Gå til sidens hovedinnhold

Bare halvparten innfridd

Ungdomspartiene til SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet kan få et alvorlig problem neste høst. Kun halvparten av ungdomskravene er innfridd. Her kan du se hvilke!

(YEYE): Etter stortingsvalget i 2005 gikk lederne for Sosialistisk Ungdom (SU), AUF og Senterungdommen ut med en liste med ti krav til sine moderpartier, men bare halvparten er holdt, viser en gjennomgang Yeye har gjort.

Si sin mening om regjeringens ungdomspolitikk i bunn av saken!

Har hatt store utfordringer
Regjeringen har hatt flere store utfordringer, senest i jordbruksoppgjøret hvor flere rykter sa at Senterpartiet var villige til å trekke seg ut av regjeringen om ikke resultatet ble godt nok.

Den rødgrønne flertallsregjeringen har også blitt tatt i flere løftebrudd. Finansminister Kristin Halvorsen (SV) lovet i 2005-valgkampen at hun ville gå av dersom det ikke var full barnehagedekning innen 2007. Det ble ingen full barnehagedekning i 2007, men likevel fortsatte Halvorsen som SV-leder og statsråd.

Mange ungdomsløfter
Også ungdom har fått mange løfter fra regjeringen og de rødgrønne ungdomspartiene.

Yeye har gjennomgått de ti kravene ungdomspartiene stilte. Etter snart tre år ved flertallsmakten er kun halvparten innfridd.

Dermed begynner det å haste for ungdomspartiene. Om et halvt år er det klart for at regjeringen skal legge frem sitt siste statsbudsjett for denne perioden. Det er siste mulighet regjeringen har til å vise velgerne hva det rødgrønne flertallet er gode for.

Men allerede i morgen kan regjeringen så smått gjøre noen justeringer. Da legges nemlig revidert nasjonalbudsjett frem, men det er begrenset hvor store endringer som kan gjøres her. I tillegg vil det være lurt av regjeringen å spare på kruttet til høsten, da det er nærmere valget.

Her ser du hva som er, og ikke er, innfridd:

1) Gratis skolebøker
Et av de mest profilerte løftene er at alle elever i videregående skole skulle sikres gratis skolebøker. Så langt har dette løftet kun blitt innført for elever i Vg2. Til høsten får også elevene i Vg3 gratis skolebøker, men fortsatt gjenstår førsteårselevene og regjeringen må i høstens statsbudsjett også legge inn midler til Vg1-trinnet for å oppfylle dette løftet. Alt tyder på at dette løftet vil bli innfridd.
Dom: Delvis innfridd.

2) Halv pris på kollektivtransport og hjem for en 50-lapp
Ungdomspartiene krevde at elever, lærlinger og studenter skulle få 50 prosent rabatt på all kollektivtransport. Så langt har ikke så mye som en krone blitt brukt på dette formålet, til tross for at dette er et av løftene i Soria Moria-erklæringen.
Dom: Ikke innfridd.

I tillegg skulle ordningen «Hjem for en 50-lapp» utvides og forbedres, krevde ungdomspartiene. Ordningen sikrer ungdom en trygg reise hjem fra fest, mot en maksbetaling på femti kroner. Men fortsatt er det taxi og dyre nattbusser som gjelder for de fleste.
Dom: Innfridd.

3) Innføre en ungdomsgaranti
Gjennom denne garantien skal ungdom garanteres å få enten jobb eller utdanning. Også dette formålet er nedfelt i regjeringserklæringen, men heller ikke dette er innført. I mars sa arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) at regjeringen jobber med å innfri Soria Moria-erklæringen.

- Ungdomsgarantien er nedfelt i Soria Moria-erklæringen, og den jobber vi med å innfri, var Hanssens kommentar til Yeye.

Men så langt har ingenting skjedd.
Dom: Ikke innfridd.

4) Fjerne seksuell trakassering i skolen
. men noen plan for hvordan man skal få til det er ikke lagt frem, slik ungdomspartiene krevde. Tvert imot viser en undersøkelse fra NTNU at seksuell trakassering er til dels svært utbredt blant skoleungdom.
Dom: Ikke innfridd.

Ungdomspartiene krevde også at det ble lagt frem en plan for å sikre økt likestilling i skolen. I april la kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell (SV) frem nettopp en slik plan.
Dom: Innfridd.

5) Kulturkort for ungdom
I kravlisten til ungdomspartiene er et kulturkort som gir ungdom gratis adgang eller redusert pris til kulturarrangementer. Men i statsbudsjettet for inneværende år er det bare satt av penger (700.000 kroner, journ. anm.) til en forsøksordning.
Dom: Ikke innfridd.

6) Årlig bygge mer enn 1.000 studentboliger
..og 5.000 lavinnskudds- og leieboliger for ungdom. Men heller ikke dette kravet er blitt innfridd. I 2006 ble det bevilget penger til 606 studentboliger, i 2007 415 og for i år er det bevilget penger til 612 studentboliger, til sammen 1.633 nye boliger så langt. Dermed ligger regjeringen langt bak kravet om 4.000 nye studentboliger i løpet av regjeringsperioden.
Dom: Ikke innfridd.

7) Reformere rådgivningstjenesten og øke lærlingetilskuddet
Noen stor reform av rådgivningstjenesten har ikke skjedd, men regjeringen har satt i verk tiltak som skal bidra til å stoppe dagens trend hvor en av tre ikke fullfører videregående. I tillegg har det blitt bevilget mer penger til tjenesten.
Dom: Innfridd.

Basistilskuddet for lærlinger og lærekandidater under 21 år med rett til opplæring var i 2005 (året de rødgrønne overtok etter Bondevik II-regjeringen, journ. anm.) 82.800 kroner. I 2006 økte beløpet til 84.450 kroner, og i fjor var tilskuddet på 91.448 kroner.
Dom: Innfridd.

8) Sikre helsestasjonene for ungdom og innføre ventetidsgaranti i barne- og ungdomspsykiatrien
Kravet om å opprettholde ungdomshelsestasjonene er et relativt vagt krav, ettersom en tiårsplan fra 1998 allerede ligger inne en økning i antallet helsestasjoner for ungdom. Det er dermed null problem for Jens Stoltenberg & Co. å innfri dette kravet.
Dom: Innfridd.

Ungdomspartiene krevde et løft i barne- og ungdomspsykiatrien gjennom å få til en ventetidsgaranti. Denne garantien trer i kraft fra september i år, og sikrer at barn og unge med psykiske lidelser eller rusmiddelavhengighet ikke skal måtte vente mer enn 10 virkedager før de har fått avklart om de har rett til nødvendig helsehjelp. Det skal heller aldri gå mer enn 65 virkedager før behandling starter.
Dom: Innfridd.

9) Opprette «Ung Innovasjon»
Dette var et viktig punkt for Senterungdommen å få med, men når Yeye spør hva som har skjedd med dette kravet, er det ingen andre enn Senterungdommens leder som kan svare på spørsmålet. Og svaret er nettopp: - Ingenting har skjedd.
Dom: Ikke innfridd.

10) Gjenreise heltidsstudenten
Dette er et viktig punkt for landets 210.000 studenter. Det første regjeringen måtte gjøre, var å få i gang en årlig indeksregulering av studiestøtten. Det har nå skjedd, og støtter er regulert til 85.000 kroner i året. Mens studentene er langt fra fornøyd med regjeringen, kan derimot ungdomspartiene juble over et nytt punkt på listen over innfridde krav.
Dom: Innfridd.

I tillegg måtte kostnadsnormen for studenter heves til 100.000 kroner. Det har regjeringen ikke klart. Så langt ligger de nesten 20.000 kroner unna målet, med en kostnadsnorm for 2008 på 81.400 kroner.
Dom: Ikke innfridd.

Er du fornøyd med regjeringens ungdomspolitikk? Si din mening her!

Siste fra Yeye: Gå til forsiden her!

Kommentarer til denne saken