Det siste kostnadsoverslaget for Hordfast, den fergefrie forbindelsen mellom Stord og Os, er på cirka 27 milliarder kroner.

Rogfast, som skal gjøre turen over Boknafjorden fergefri, er kalkulert til 14 milliarder kroner. Nesten nøyaktig halve prisen, skriver vest24.no.

Likevel varsles altså en skyhøy bompengetakst. I dag koster bil med fører 217 kroner før rabatt på fergen mellom Halhjem og Sandvikvåg.

– Vi tåler noe mer enn det i bompenger, men brukerbetalingen kan ikke bli så stor at folk ikke har råd til å reise, eller at man kjører lange omveier for å slippe bompenger, sier Hordaland Aps medlem i transportkomiteen Magne Rommetveit fra Stord.

Artikkelen fortsetter under bildet.


Les også: Ferjeavløsning på E39 er svært ulønnsomt

Lang tunnel

Da må staten punge i et monn av hittil ukjent størrelse på våre trakter. Rogfast dreier seg om verdens lengste undersjøiske tunnel, nylig la vegvesenet frem et finansieringsopplegg for kommunene som er involvert. Prosjektet er budsjettert med 2,83 milliarder kroner fra staten.

Slik blir det cirka 11 milliarder igjen som må finansieres av bompenger, og prosjektet må dermed belånes. Det er med en rente på 5,5 prosent at prisen blir på rundt 300 kroner for privatbiler og 900 kroner for tunge kjøretøy.

Rogfast-finansieringen var tema i Stortinget nylig. Der svarte statsråd Ketil Solvik Olsen (Frp) at en rente på 5,5 prosent gir en pris per passering på 300 kroner per bil.

Men dersom staten ordner en rente på 0 prosent blir prisen 150 kroner, fortalte han på spørsmål fra Sps Geir Pollestad.

– Det er for tidlig å konkludere med hvilken takst prosjektet får, meldte Solvik Olsen.

Han poengterer at kostnadsoverslagene til Rogfast er usikre. Fem av reguleringsplanene er ikke vedtatt enda.

Se animasjon fra Statens Vegvesen.

21 mrd i bompenger

For Hordfast er kostnadsoverslaget langt mer usikkert, men skulle anslaget på 27 milliarder kroner holde seg, og skulle Hordfast få samme andel statlige finansiering som Rogfast, vil det bli cirka 21 milliarder kroner i bompenger.

– Selv med 0 prosent rente blir det vel da om lag 300 kroner passering i bompenger, eller mer, siden trafikken er lavere her enn utenfor Stavanger?

– Vi må ha et stort statlig bidrag, men vi må også velge tekniske løsninger og en standard som ikke fordyrer prosjektet unødig, sier Magne Rommetveit til vest24.no.

– Akkurat nå er jeg mest bekymret for fremdrift og om regjeringen med dette nye veiselskapet, som ikke skal gjøre noe i Hordaland, vil prioritere våre store samferdselsprosjekt, sier Rommetveit.

Han sikter til at samferdselsminister Solvik Olsen, sammen med partiene Høyre, KrF og Venstre frem planene om et nytt veiselskap som skal planlegge og bygge en rekke store veistrekninger i kongeriket.

Flere saker fra Vest24 får du her!