Gå til sidens hovedinnhold

Røkke får DuPont-kontrakt

Et joint-venture hvor Aker Kværner eier 50 prosent har blit tildelt tre kontrakter på tilammen 700 millioner kroner av kjemikaliekonsernet DuPont

Samarbeidsselskapet JBEK eies på 50/50-basis med det amerikanske industriselskapet BE&K, har blitt tildelt tre kontrakter som omfatter arbeid på anlegg eid av DuPont i nordøstlige deler av USA, sørøstlig og midtre deler av USA og Tyskland/Luxembourg.Kontraktene som har en verdi på 104 millioner dollar, hvorav den største er på 75 millioner dollar og gjelde ingeniør, design og prosjekttjenester i USA.Konrakten vil løpe inn i 2006.Den andre kontrakten gjelder leveranser av vedlikeholdstjenester med mer i sørøst USA og Texas og har en ramme på 14 millioner dollar og en varighet til 2005.Den siste kontrakten som omfatter DuPonts anlegge i Mellom-Europa har en ramme på 15 millioner dollar og vil vare inn i 2006. Den gjelder også ingeniørtjenester og design.

Reklame

Slik sparte Charlotte 15.000 kroner på billånet