Gå til sidens hovedinnhold

Røkke legger all makt i egne hender

Kjell Inge Røkke har gjort endringer som samler stemmeretten i Aker RGI Holding på hans hånd for å hindre kreditorene i å ta over makten. Det skjer i forbindelse med en emisjon i selskapet

Andre relevante saker i dag:


Røkke slipper å betale
Truer Aker Kværner med nye rettssaker

Aker RGI Holding AS, som eier 49,9 prosent av Kværner og 100 prosent av de andre store Røkke-selskapene som Norway Seafoods og Aker Yards, har nå gjort en rettet emisjon mot Kjell Inge Røkke personlig.Før emisjonen var alle aksjene eid av selskapet Aker RGI AS, som igjen eies 100 prosent av Kjell Inge Røkke via mellomliggende selskaper.Emisjonen har gitt Røkke en direkte eierandel på 1,6 prosent i Aker RGI Holding, men samtidig har han ifølge Aftenposten endret vedtektene i selskapet slik at de nye aksjene utgjør en ny aksjeklasse som er tillagt all stemmerett. De øvrige 98,4 prosent av aksjene i A- og B-klassen har nå ingen stemmerett.Ifølge Aftenposten er operasjonen foretatt for å hindre at kreditorene skal ta over makten i selskapene. Dersom Røkke ikke klarer å betjene gjelden, kan kreditorene kreve å få omgjort gjeld til aksjer i Aker RGI. Men etter de nye vedtektene får de ikke stemme for aksjene de eventuelt for som oppgjør.Operasjonen har vært helt ukjent for Folketrygdfondet og andre tidligere minoritetsaksjonærer som har pant i de nå stemmerettsløse aksjer i Aker RGI Holding. Ifølge Aftenposten vi de nå sjekker om Røkkes disposisjoner svekker verdien av deres pant.En annen detalj ved emisjonen er at innskuddet er gjort i form


av en fordring på ti millioner dollar på selskapet som eier Røkkes luksusyacht "Reverie". Fordringen som hittil har vært Røkkes personlig skal på et senere tidspunkt gjøres om til kontanter.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis

Kommentarer til denne saken