Gå til sidens hovedinnhold

Røkke-selskap skuffer

Aker Solutions dårligere enn ventet.

Aker Solutions er selskapet hvor staten og Kjell Inge Røkke er inne på eiersiden. Driftsinntekter til selskapet i andre kvartal 2011 var 7,8 milliarder kroner. Selskapets resultat før skatt var på 312 millioner kroner, mens analytikerne hadde ventet 469 millioner kroner.

- Ordreinngangen er sterk og reflekterer høyt anbuds- og aktivitetsnivå i alle forretningssegmenter. Ordrereserven har økt med 19 prosent hittil i år. Det underbygger vår langsiktige ambisjon om vekst. Men kvartalet har også gitt oss noen påminnelser om viktigheten av å ytterligere forbedre driften, skriver Øyvind Eriksen, arbeidende styreformann i Aker Solutions, i en melding.

Ordreinngangen i andre kvartal var på 14,3 milliarder kroner. Ved utgangen av andre kvartal var Aker Solutions ordrereserve på 46 milliarder kroner, en økning på 5,5 milliarder kroner fra foregående kvartal.

Kuttet i to
I andre kvartal avsluttet Aker Solutions de strukturelle endringene som ble skissert på selskapets kapitalmarkedsdag i desember 2010. Siste skritt var fisjonen og separasjonen fra EPC-selskapet Kværner ASA.

- Aker Solutions er i dag en oljeserviceaktør som fokuserer på ingeniørtjenester, teknologi, produktløsninger og løsninger for levetidsforlengelse av olje- og gassfelt. Vi har en sterk kontantbeholdning drevet av solid inntjening og salg av virksomheter. Denne finansielle styrken er et godt fundament for økt vekst. Samtidig skal vi bygge en enda sterkere kvalitetskultur for å forbedre vår operasjonelle drift, sier Øyvind Eriksen.

Fra minus til pluss
Den andre delen av gamle Aker Solutions, konstruksjonsselskapet Kværner, hadde driftsinntekter ble på 3 947 millioner kroner i andre kvartal, mens resultatet før rentekostnader, skatt, avskrivning og nedskrivning (EBITDA) ble 192 millioner kroner, som gir en EBITDA-margin på 4,9 prosent. EBITDA-resultat på 192 millioner kroner innebærer en forbedring på 227 millioner kroner fra tilsvarende periode i fjor, da EBITDA var negative 35 millioner kroner.

- Vi leverer et solid resultat i 2. kvartal selv etter tap på Blind Faith prosjektet og tapsavsetninger på Longview prosjektet", sier konsernsjef for Kværner ASA Jan Arve Haugan.

Driftsinntektene på 3.947 millioner kroner i andre kvartal er en økning på 39 prosent fra andre kvartal i 2010 da driftsinntektene var 2.842 millioner kroner. Den betydelige økningen reflekterer et høyt aktivitetsnivå i segmentet Upstream, der flere prosjekter i dette kvartalet har sitt høyeste aktivitetsnivå.

- Vi mener at utsiktene for våre hovedmarkeder er uvanlig gode. Nylige funn på den norske kontinentalsokkelen er også lovende for mulighetene i vårt hjemmemarked. Vi legger ut på denne nye reisen med et solid fundament. Vi har en solid finansiell posisjon, en organisasjon med ledende ekspertise og erfaring, og har levert EPC-prosjekter som ikke står tilbake for noen. Jeg er trygg på at dette nye kapittelet i Kværners historie vil bli spennende og positivt, skriver Haugen.

Reklame

Slik forvandler du mobilen til et kraftig varmekamera

Kommentarer til denne saken