Eni Norge og partner Statoil Petroleum AS har på vegne av Goliat-lisensen (PL229/PL229B) valgt Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. til å levere den flytende produksjons-, lagrings- og lasteinnretningen (FPSO) til Goliat.

Dette er et skikkelig tap for det delvis Røkkeeide Aker Solutions, som har kapret de fleste av denne typen kontrakter på norsk sokkel.

- På bakgrunn av grundig vurdering av både tekniske og kommersielle kriterier, ble det mest konkurransedyktige tilbudet valgt. Kontrakten ble tildelt gjennom en anbudskonkurranse i tråd med norske og internasjonale anskaffelsesprosedyrer, skriver Eni Norge i en melding.

Estimert kontraktsverdi er 6,9 milliarder kroner.

Kontrakten omfatter arbeid i forbindelse med detaljprosjektering, anskaffelser, bygging, klargjøring for drift samt transport fra Korea til Norge. Hyundai Heavy Industries har bred erfaring med bygging av en rekke FPSO-enheter som er i drift i ulike deler av verden. HHI og Eni har begge erfaring fra andre arktiske områder som Canada, Alaska og Sibir.

- FPSOen er basert på det norske Sevan 1000-konseptet og vil være fullt ut vinterisert og bygget for å tåle forholdene i Barenshavet. Strenge krav til helse, miljø og sikkerhet ble lagt til grunn i valg og utvikling av konseptet. FPSOen vil bli forsynt med kraft fra land, noe som vil føre til en betydelig reduksjon av utslipp av drivhusgasser. FPSOen er en av flere større tildelte Goliat-kontrakter, heter det i meldingen.

Eni opplyser at norsk leverandørindustri kan komme til å stå for mellom 50 og 70 prosent av leveransene til Goliat-utbyggingen. Så langt er nær 50 prosent tildelt, eller i ferd med å bli tildelt, norske leverandører. Ca. 30 prosent er tildelt leverandører utenfor Norge. Tildeling av de resterende ca. 20 prosent av leveransene vil skje under eksisterende og nye kontrakter i nær fremtid.

Operatør for Goliatfeltet er Eni Norge AS (65 %) sammen med partner Statoil Petroleum AS (35 %). En utbygging av Goliat vil være den første utbyggingen av et oljefelt i den norske delen av Barentshavet. Eni Norge er en del av det italienske Eni S.p.A., et integrert energiselskap med aktiviteter i mer enn 70 land.