Gå til sidens hovedinnhold

Røkkes pengebinge

Kjell Inge Røkkes hovedselskap bader i penger.

Aker er holdingselskapet over Kjell Inge Røkkes investeringer i Aker Kværner, Aker Yards og andre selskaper. Kvartalsrapporten til selskapet viser at selskapets pengebinge svulmer over etter nedsalg og frigjøring av finansielle midler.Aker har i første halvår 2007 foretatt vesentlige omdisponeringer i selskapets balanse, realisert store verdier, og frigjort betydelig finansiell kapasitet.I andre kvartal 2007 reorganiserte Aker eierskapet i Aker Kværner ved at aksjeposten


på 40 prosent i Aker Kværner ble overført til et nytt selskap, Aker Holding.Til sammen 40 prosent av aksjene i Aker Holding er avtalt solgt til staten og de svenske selskapene Investor og Saab. Det avtalte aksjesalget sluttføres i fjerde kvartal 2007.De store endringene i balansen er gjort for at Kjell Inge Røkke skal kunne kvitte seg med gjeld og samle opp en solid dose kontanter. Disse skal brukes til investeringer i nye selskaper.Kontanter og kortsiktige rentebærende fordringer har i årets første seks måneder økt fra 0,9 milliarder kroner til 6,6 milliarder kroner før gjennomføringen av salget av aksjer i Aker


Holding. Denne transaksjonen vil frigjøre ytterligere 6,4 milliarder kroner til Aker, skriver selskapet i kvartalsrapporten.Etter de store endringene i balansen viser Akers kvartalsresultat et driftsresultat før avskrivninger på minus 40 millioner kroner og et resultat før skatt på 285 millioner kroner.Driftsresultatet var på 20 millioner kroner, mot 35 millioner kroner i første kvartal. Omsetningen falt fra 1.422 millioner kroner i første kvartal til 1.372 millioner kroner i andre kvartal.Nettoresultatet fra videreført virksomet falt til 281 millioner kroner i andre kvartal, fra 3.474 millioner kroner i første kvartal, viser kvartalsrapporten.

Reklame

Verdens smarteste ladekabel til mobil er norsk

Kommentarer til denne saken