Gå til sidens hovedinnhold

Røkkes redningsplan drar opp Kværner

Kjell Inge Røkkes redningsplan for Philadelphia-verftet drar opp Kværners resultater i fjerde kvartal

Røkkes oppsamlingsselskap etter restruktureringen av Aker Kværner-sfæren var ute med tall for fjerde kvartal mandag. Resultatene ble dratt opp av en reversering av tidligere avsatt tap knyttet til Philadelphia-verftet.Kværner rapporterer et driftsresultatet før avskrivninger (EBITA) på 151 millioner kroner i fjerde kvartal.- Det er i fjerde kvartal gjennomført ett eiendomssalg i Storbritannia, samt salg av virksomhet i Ellayess og Engineering & Construction virksomheten i Pittsburgh med gevinst. Kvaerner Philadelphia Shipyard har 24. februar 2005 inngått kontrakt om salg av to kontainerskip under bygging, og har som en følge av dette reversert en tidligere avsetning på disse skipene med 141 millioner kroner i fjerde kvartal 2004, heter det i meldingen fra Kværner.Kværner konsernet består ved utgangen av 2004 av en 49 prosent eierandel i Aker ASA i form av samtlige B-aksjer, de operasjonelle virksomhetene AK Heavy Engineering (design og produksjon av spesialkomponenter i stål), Kvaerner IMGB (stålverk og produksjon), Kvaerner Philadelphia Shipyard - KPSI (skipsbygging), Ellayess, Inc (rekrutteringsselskap i USA), britiske service selskaper (ansetter og leier ut UK personell), samt en 20 prosents eierandel i Sea Launch (kommersiell satellittoppskyting) og andre mindre investeringer.Samlet kontantbeholdning var ved utløpet av året 567 millioner kroner, opp fra 540 millioner kroner ved utløpet av tredje kvartal.Kværner-konsernets netto rentebærende gjeld ved utgangen av 2004 var 247 millioner kroner.

Reklame

Her får du munnbind levert helt hjem

Kommentarer til denne saken