STORTINGET: - Røkla rotter seg sammen mot Oslo, det er bygdedyret mot hovedstaden, sier samfunnsdebatant Erling Fossen.

19 politikere fra Oslo er valgt inn på Stortinget for å tale byens sak. Men Oslo blir fort glemt av Oslobenken. Der er det rikspolitikken som råder.

Tror de lyver

Oslo-representantene har stilt 64 spørretimespørsmål, fremmet 25 interpellasjoner og stilt 142 skriftlige spørsmål på Stortinget, så langt i denne stortingsperioden.

Det er kun én av de 25 interpellasjonene som berører Oslo direkte, der Jan Bøhler (Ap) setter fokus på korridorpasientene på Ahus, og de lange ventelistene ved Oslosykehusene.

LES OGSÅ: Alle kan ikke bruke tiden på veistubber

De resterende interpellasjonene er nasjonale og internasjonale saker. Noen av dem berører Oslo, som jernbane, boligpolitikk og miljø.

- Jeg snakket med en stortingspolitiker her om dagen og fikk beskjed om at denne snakker Oslos sak hver dag. Jeg tror de lyver, sier Fossen.

Fossen mener det er en tilbakevendende trend at oslopolitikerne sier de skal ha et stort engasjement for hovedstaden når de kommer på Stortinget.

- Etter en uke er det glemt.

Distriktene mot Oslo

Forklaringen kan være at Oslobenken rett og slett bukker under presset fra andre fylker.

- Oslo vokser og distriktene vil derfor gjøre seg sterkere, og går i mot Oslo-saker. Slik er det på landsmøter også. Oslo blir skutt rett ned, sier Fossen.

Han mener ganske enkelt at om man skal man kjempe for Oslo, må man holde seg unna Stortinget.

LES OGSÅ: Disse representerer Oslo

Jan Bøhler (Ap) er enig i det Fossen sier.

- Dessverre er det altfor mange representanter fra andre fylker som tror de tjener på å være i mot Oslo. Det er ofte mer greit å ta opp en veisak som angår noen hundre mennesker i distriktene, enn en sak som angår titusener i Oslo, sier han.

Bøhler mener politikere fra andre fylker gjerne kan kjempe for lokale saker, som veistubber og broer. For oslopolitikerne er det annerledes.

- Er oslosaker tabu?

- Er du fra Oslo har det gjerne vært forventet at du skal konsentrere deg om rikspolitikken. Det har kanskje gitt mindre status å snakke om flerbrukshaller og fritidstilbudene i Oslo, sier Bøhler.

Ola Elvestuen (V) er uenig. Han mener at Oslo i høyeste grad blir berørt av sakene på Stortinget.

- Det er en myte, sier han, og nevner saker som Grorudalssatsingen, satsingen i Oslo Sør, Oslopakke 3 og utviklingen av kollektivtrafikken, som t-bane til Ahus og Løren.

- Det er ofte sånn at oslosaker når bredere ut, sakene blir nasjonale.

Usynlige politikere

Det er ikke bare inne på Stortinget det virker stille.

I en analyse utarbeidet av Retriever for dittOslo.no kommer det frem at Oslobenken er lite ute i media med lokale saker fra byen. Jonas Gahr Støre og Trine Skei Grande har begge flest omtaler i media det siste året, men de taler rikspolitikkens sak.

Oslosaker som er mye omtalt i media, har gjerne gått utover bygrensene. Som romfolk- og tiggerdebattene eller at hovedstaden vokser seg ut av sine egne grenser.

Oslopakke 3 er også mye omtalt, men dette er et prosjekt Akershus også er involvert i.

Analysesjef i Retriever, Kristina Nilsen, mener at lite synlig oslopolitikk gjør folk mindre engasjerte.

- Oslobenken er valgt av innbyggerne for å snakke deres sak. Det er en grunnstein i vårt politiske system. Andre regioner kjemper for sine saker i kampen om ressurser, så det er soleklart at Oslobenken også må gjøre det, sier hun til dittOslo.no.

Nilsen påpeker at det er gjennom mediene velgerne kan følge med på hva som skjer.

Samtidig peker hun på at fordelingen av ressurser foregår i media. Når Oslobenken ikke fronter lokale saker, så er det sannsynlig at det heller ikke jobbes med i det hele tatt.

- De bør også bruke mediene til å synliggjøre hva slags jobb de gjør for velgerne sine, slik at velgerne vet hvor de har dem, og hva de står for.

Elvestuen og Bøhler er de som skiller seg ut, ifølge Nilsen. Fra juni i fjor til juni i år har Elvestuen hatt 4398 omtaler i media, Bøhler har hatt 2141.

Begge har talt hovedstadens sak. Bøhler har utmerket seg med sitt engasjement for Groruddalen, Elvestuen med kollektivsatsing i Oslo og miljø.

LES OGSÅ: Ingen garanti for Groruddalen og Oslo Sør

Kjemper for hovedstaden

Selv sier Bøhler at det er en selvfølge å kjempe for Oslo.

- Folk i Oslo fortjener at noen tar utgangspunktet i lokale saker. Jeg tar den oppgaven, for det er derfor de har valgt meg, sier Bøler.

- Føler du at ansvaret for Oslo hviler på dine skuldre?

- I Arbeiderpartiet har vi ulike roller og fordelinger, og jeg taler Oslos sak og har det ansvaret. Det er noe jeg tenker på hver dag, så det ansvaret hviler jo på mine skuldre. Men vi har hatt gode oslodebatter hvor jeg savner at oslopolitikerne fra de andre partiene stiller opp, sier Bøhler.

Ola Elvestuen markert seg i media gjennom utspill om miljøtiltak, både om kollektivtrafikk, og om sykkelveier og bedre båttilbud.

- Jeg er like engasjert i Oslo nå som da jeg satt i bystyret, sier Elvestuen.

Og det er én grunn til at han ville oppover i politikken.

- Vi gjorde mye godt arbeid i Oslo med kollektivtrafikken og miljøet. Men etterhvert stanget vi hodet i staten. Så jeg ville inn på Stortinget for å løse disse sakene, sier han.

Elvestuen viser til kollektivtrafikken i byen. Mye har skjedd de senere årene, men mye gjenstår.

- Jernbanen er det dårligste kollektivtilbudet. Og det tilbudet må det satses på gjennom Oslo. Dette er en sak som må løses på Stortinget, sier han.

- Er det sant at oslosaker er tabu?

- Overhode ikke! Tvert om. Og jeg synes oslobenken som sitter nå har større aktivitet enn noen gang.

Krummer nakken for Oslo

Truls Wickholm bunner listen over saker i mediene, med kun 82 omtaler. Wickholm har vært vararepresentant på Stortinget siden 2005. Fra juni i år er han fast møtende for Jens Stoltenberg.

Rett over han på lista er Mudassar Kapur, Stefan Heggelund og Heidi Nordby Lunde. Felles for de tre er at de alle er nye på Stortinget denne perioden.

Mudassar Kapur (H) har 189 omtaler, men han lover flere.

- Jeg er helt i startgropa. Men jeg krummer nakken og jobber jevnt og trutt med både kronikker og innspill til media, sier han.

Kapur tror medieomtalene vil komme etter hvert som han jobber med flere saker, og dermed blir mer kjent som stortingspolitiker. Samtidig er han opptatt av at det ikke er antall medieomtaler som skal prege politikertilværelsen.

- Målet er å jobbe med å utvikle politikken, drive politikken fremover og snakke med velgerne, påpeker Kapur, som også lover å kjempe for Oslo.

- Jeg er født og oppvokst i Oslo og er godt i gang med å engasjere meg i oslosaker. Blant annet har jeg jobbet med boligpolitikk. Er det noe byen trenger så er det flere boliger. Det er også viktig for meg å være rundt i byen og snakke med mennesker, også utenom valgkampen, sier han.