(SIDE2:) Denne uken har vi tatt en titt på dommedagsfilmer og risikoen for at scenarioene kan skje i virkeligheten.

Tidligere har vi sett på muligheten for å rammes av dødelige zombie-virus, bli knust av kometer og å rammes av istid om få uker.

LES OGSÅ: Blir vi livsfarlige zombier?

LES OGSÅ: Kan Norge knuses av en komet?

LES OGSÅ: Blir det istid i sommer?

I dag har turen kommet til en risiko ikke alle ser på som reell, men som vi likevel ikke kan avvise totalt: Romvesener.

- Ikke alt er like sannsynlig
Som det så fint heter: Enten fins det liv i verdensrommet eller så er vi alene - og begge deler er like utrolig. Uansett hvor realistiske vi er, kan vi ikke se bort fra muligheten om at det finnes liv på andre planeter. Er disse i så fall hyggelige?

«Independence Day» (1996) og «War of the Worlds» (2005) er to av mange filmer som viser fiendtlige romvesener som prøver å ta knekken på oss jordboere. Andre filmer som viser en invasjon fra verdensrommet, er «Signs» (2002), «Invasion of the Body Snatchers» (1978)/«The Invasion» (2007) og «Dreamcatcher» (2003).

Kan dette være måten jorden går under på?

- Alt er mulig, men ikke alt er like sannsynlig, sier Ole Jonny Brænne i UFO-Norge, og påpeker at det finnes mange filmer som viser utenomjordiske skapninger på andre måter også.

Blant de mest kjente eksemplene på positive fremstillinger av romvesener, er «E.T.» (1982), «Men in Black» (1997) og «The Day the Earth Stood Still» (1951).

- Vet hvordan de skal vinne
Travis Taylor har sammen med Bob Boan skrevet boken «An Introduction to Planetary Defence». Han er forberedt på en invasjon fra verdensrommet.

- Sannsynligvis eksisterer det romvesener og de er gamle nok til å ha teknologi som gjør det mulig for dem å komme hit, sier Taylor til Reuters.

Taylor har studert astronomi og medisin og har jobbet for blant annet NASA. Han mener det er naivt å tro at ikke vesener som kan reise gjennom verdensrommet ikke er interessert i krig.

Dersom vi ikke forbereder oss på å bli angrepet, mener han vi vil få problemer når det skjer. Som eksempel, viser han til de muslimske geriljasoldatene som slåss mot amerikanerne i Irak, og han mener vi bør bruke samme krigføring mot romvesener.

- Angriperne vet hvordan de skal vinne krigen mot oss. Det forteller oss at hvis vi blir angrepet av romvesener, er dette vårt beste forsvar, sier han.

Umulig å forutsi
Selv om Taylor hevder å være seriøs, er det mer realistisk å innse at det er umulig å vite hvordan eventuelle romvesener vil møte oss.

- Dersom det eksisterer utenomjordiske skapninger som er intelligente og teknologisk avanserte, så er det nok umulig å vite på forhånd om de er fiendtlige, vennlige, eller hverken det ene eller det andre - i hvert fall bare ut fra hvor avanserte de er eller hvordan de ser ut, sier Brænne til Side2, og fortsetter:

- Det blir på en måte det samme som å spørre om de folkene på den bussen der er fiendtlige eller vennlige.

En britisk rapport om romvesener fra 2006 konkluderer for øvrig med følgende, skriver BBC News:

- Det finnes ingen bevis på at fenomenene som har blitt sett er fiendtlige eller under noen annen type kontroll enn under naturlige, fysiske krefter. (...) Det er ingen bevis på at det finnes massive objekter som kan skape kollisjonsfare.

Er du fornøyd med Side2? Vi vil gjerne ha dine tilbakemeldinger. Klikk her!