Gå til sidens hovedinnhold

Røkke vant utbyggingsstrid

Fylkesmannen setter punktum for langvarig strid om faren for snøskred i hyttefelt.

Kjell inge Røkke og utbyggerne av Rønningslia hytteomåde på Oppdal får støtte fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, skriver lokalavisa Opp.no.

I november ifjor opphevet bygningsrådet i Oppdal byggeforbudet som ble innført i Rønningslia hyttefelt i 2009.

Bakgrunnen for byggeforbudet var en rapport fra NGI (Norges Geotekniske Institutt) om at området kunne være utsatt for snøskred, og anbefalinger basert på dette fra NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat).

Røkkeland
Milliardær Kjell Inge Røkke, som selv har bygget Norges desidert mest eksklusive hytte på Oppdal, er eier i hyttefeltet og utbyggerselskapet Oppdalstoppen 880.

Når lokalpolitikerne i Oppdal valgte å oppheve byggeforbudet, så var det etter at utbyggerselskapet hadde bestilt en rapport - omtalt som SU-rapporten - som konkluderte med at det ikke var skredfare i området.

LES OGSÅ:Slik vant Røkke over skredfaren

- Vi mener SU-rapporten er den riktigste. Det har aldri gått ras der, sa bygningsrådets leder Morten Olsen (Krf) til Nettavisen ifjor høst.

Trosset rådmannen
Han sa at det ikke bare dreier seg om trygghet for de som allerede har hytter i området, men også om økonomiske interesser.

Politikerne trosset med dette sin egen rådmann som hadde advart om at kommunen ved eventuelle skred i framtida kunne få store erstatningskrav mot seg.

Lokalpolitikernes friskmelding av Oppdalstoppen ble klaget til Fylkesmannen i Sør Trøndelag av Nils Aakvik, som selv har hytte i Rønningslia.

Vil ha sikringstiltak
Aakvik viser i sin klage til NVEs konklusjon om at byggeforbudet burde opprettholdes inntil sikringstiltak opprettes. Aakvik mener at verdiforringelse av eiendommer i området burde vært med i kommunens vurdering.

Dette er Fylkesmannen ikke enig i. Videre mener Fylkesmannen at lokal kompetanse må vektlegges i denne saken:

«Kommunen må i utgangspunktet anses å ha best forutsetninger til å vurdere den informasjonen som foreligger i saken, da dette er en avgjørelse som må baseres på kunnskap om lokale forhold. Av kommunens samlede vurdering framgår gjennomgående at den nyeste rapporten finnes mest underbygget, og at den derfor legges til grunn for avgjørelsen. Fylkesmannen kan ikke se at det foreligger et klart grunnlag som tilsier at kommunens avgjørelse er feil. Dette i lys av at det foreligger to rapporter med motstridende konklusjoner, samt en uttalelse fra sektormyndgheten hvor det konkluderes ut i fra en subjektiv beregning av skredfaren», heter det i brevet fra Fylkesmannen, datert 25. april..

Fylkesmannens vedtak kan ikke påklages, og dermed er saken endelig avgjort

Reklame

Grillpakken som gir deg saftig mat

Kommentarer til denne saken