Gå til sidens hovedinnhold

Roper varsko om hvitsnipp-krim

Økokrim har halvert antall saker de tar inn. Riksadvokaten frykter kapasitetsproblemer for hvitsnippjegerne.

For et par år siden tok Økokrim inn rundt 100 saker årlig. I fjor ble sakstallet redusert betraktelig. Nå tar hvitsnippjegerne inn mellom 30 og 40 saker i året.

NA24 - din næringslivsavis

- For fire år siden tok vi inn 100 nye saker, nå tar vi inn et 30-tall. De sakene vi ikke tar inn havner hos politidistriktene, som vil få bedre apparat enn de hadde tidligere, sier assisterende Økokrim-sjef Trond Eirik Schea til NA24.

Blant annet er det Oslo politidistrikt som etterforsker Murud-saken. Buskerud har ansvar for etterforskningen av korrupsjonssaken i Bærum kommune.

Riksadvokaten følger med
Men kapasitetsproblemer skaper trøbbel for oppklaring av økonomisk kriminalitet. NA24 har blant annet skrevet hvordan Oslo likningskontor anmelder kun et fåtall av de skattesakene de gjerne skulle ha sendt videre til oslopolitiet. Mens Erling Grimstad fortalte hvordan Finance Credit-etterforskningen kunne ha blitt veltet av kapasitetsproblemer i Oslo politidistrikt.

Les mer: De kunne gått fri

Nå går Riksadvokaten ut og uttrykker bekymring for at Økokrims nye policy kan føre til at det oppstår et sjikt av store økonomiske straffesaker som ikke tas inn hos enheten, men som likevel er store saker for politidistriktene.

«Dette vil kunne medføre at denne type saker er en stor utfordring for politidistriktene, med de uheldige følger dette vil få for politi- og påtale-myndighetenes tillit utad dersom oppfølgingen ikke blir god nok», skriver Riksadvokaten i en tilsynsrapport som Politidirektoratet har gjort på Økokrim.

Blir kapasitetsproblemer?
- Økokrim tar mange av de store, vanskelige sakene. Hvem er det da som skal ta de sakene Økokrim ikke tar, spør statsadvokat Roar Østby, som var med på tilsynet, før han svarer: Økoteamene i det enkelte politidistrikt.

- Økoteamene har vært en ressurs for bekjempelsen av økonomisk kriminalitet i Norge, men med flere store saker vil det fort bli kapasitetsproblemer. Økokrim kan si nei til saker som kan bli for store for økoteamene i distriktene, legger han til.

Han peker på den konsekvensen som kan oppstå ved Økokrims policyendring. Teamene som skal bekjempe økonomisk kriminalitet ute i hvert enkelt politidistrikt er av ulik størrelse. Det skal være minst en jurist og en etterforsker, men i enkelte distrikter er teamene større. I Oslo er det så mange som 40 personer som jobber med økonomisk og miljøkriminalitet, i de fleste andre politidistriktene er teamene betraktelig mindre.

Kan lamme økoteam
- Det er forskjell på teamene og størrelsen er avpasset lokale forhold, men man kan godt tenke seg at en sak Økokrim sier nei til er såpass stor at den lammer økoteamet i et politidistrikt, sier Østby.

Statsadvokaten påpeker at når man reduserer antall saker inn til Økokrim, må de behandles av noen andre.

- Der har vi vår bekymring og det kan få noen følger som vi vil sitte og våke over, sier han.

Østby legger til at de vil undersøke om det blir en uheldig utvikling i oppklaringen av økonomisk kriminalitet som en følge av Økokrims endring, sier han til NA24.

Assisterende Økokrim-sjef Schea frykter derimot ikke at dette kan føre til at det blir vanskeligere å bli tatt for økonomisk kriminalitet.

Reklame

NÅ: Enormt salg på alt du trenger til løping