Gå til sidens hovedinnhold

Roper varsku i boligmarkedet

- Boligene blir for dyre og det tar for lang tid.

Boligprodusentenes Forening er onsdag ute og advarer om at økte byggekostnader reduserer boligbyggingen.

- Dette går i feil retning. For mye byråkrati og strenge krav gjør at det bygges for få boliger, boligene blir for dyre og det tar for lang tid, sier administrerende direktør Per Jæger i Boligprodusentenes Forening.

Varsku
Igangsettingen av boliger for 1. kvartal 2013 viser en negativ tendens sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor.

«Totalt sett ligger igangsettingen omtrent på gjennomsnittet av hva aktiviteten har ligger på de siste 15 årene, men det er likevel grunn til å rope et forsiktig varsku for noe av den tendensen vi har sett se siste månedene.»

Boligsalget i 2012 var samlet 3,1 prosent lavere enn samme kvartal i 2012.

«Nedgangen for antall igangsatte leiligheter er på hele 37 prosent, mens salget går tilbake med 9 prosent. For eneboliger og andre småhus er utviklingen langt mer stabil med en igangsettingsnedgang på henholdsvis 9 prosent og 6 prosent. Målt i solgte boligenheter øker eneboliger med 1 prosent, mens småhus går opp med 11 prosent.»

- Nasjonalt problem
Han peker på at det bygges alt for lite boliger i hovedstaden.

- Vi må bygge minst 38.000 boliger hvert år for å møte befolkningsveksten. Spesielt Oslo henger etter i boligbyggingen i forhold til boligbehovet, fortsetter han.

- At det bygges for få boliger er et nasjonalt problem og Stortinget og regjeringen må derfor ta en større rolle i boligpolitikken. Å bygge mer er helt nødvendig for at vanlige folk skal ha råd til å kjøpe bolig og for å unngå nye klasseskiller, sier Per Jæger.

Reklame

Kort tid: Ryddesalg med Pondus, Lunch og Rhesus Minus

Kommentarer til denne saken