(SIDE2:) I 19 aktuelle stillingsannonser foretrekker arbeidsgiverne ikke-røykende søkere, skriver VG.

Stadig flere arbeidsgivere innrømmer at de foretrekker personer som ikke røyker når de søker etter nye fjes.

- Vi har ikke noe krav om at søkere skal være ikke-røykere, men dersom to søkere har lik kompetanse, vil vi foretrekke den som ikke røyker, sier Anders Christiensen, daglig leder i Proviant Mandal til avisen.

Han påpeker at vi går mot et røykfritt samfunn, og mener at ansatte ikke-røyker er med samlende og forbedrer arbeidsmiljøet.

Ikke omfattet likestillingsloven
Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) sier de har fått henvendelser fra røykere som føler seg diskriminert.

- I dag er det et forbud i diskrimineringslovgivningen mot å forskjellsbehandle på grunn av kjønn, etnisitet, religion, alder, nedsatt funksjonsevne og seksuell orientering i arbeidslivet. Røykere vil ikke omfattes, derfor kan ikke vi uttale oss mer om dette, sier Åsulv Solstad, seniorrådgiver i LDO.