Gå til sidens hovedinnhold

Dette mener røykerne selv

Disse forbudene mener røykerne bør droppes.

(SIDE2): Revidering av tobakksloven er varslet og forslagene er mange. Statens Institutt for rusmiddelforskning har utført en studie der de har sjekket med røykerne selv, hva de mener om de ulike forslagene.

Da statsbudsjettet ble lagt fram tidligere denne måneden ble det kjent at hele 19 millioner kroner ble foreslått røykekampanje.

LES SAKEN: 19 millioner til røykekampanje

Kan bli krevende
- Det kan bli svært krevende å få røykerne til å etterleve forbud som de er sterkt imot. Derfor er det viktig å måle motstanden mot nye restriksjoner før man innfører dem, sier forskningsleder Karl Erik Lund ved SIRUS.

Undersøkelsen er gjort med 5 149 personer over 15 år via telefonintervju og spørreskjema. Oppfatninger om 13 nye adgangsbegrensinger og 10 nye salgsbegrensninger ble gitt på en skala fra 1 til 5.

Blant de foreslåtte adgangsbegrensningene er det størst motstand mot forbud mot røyking i parker og på steder med utendørs servering av mat og drikke. Det er langt mindre motstand til forslaget om å forby røyking i nærheten av barn inne og forslagene om røykfri arbeidsdag for elever i videregående skole., for barnehagepersonell og for lærere i grunn- og videregående skole. Pålegg om røykfri arbeidsdag for alle uansett yrke vekker mer motstand.

Å gi apotekene enerett til salg av sigaretter er 93 prosent av røykerne i mot, mens nesten 85 prosent er i mot å innskrenke salgstiden for sigaretter.

Hele 82 prosent er i mot å frata bensinstasjoner og kiosker retten til å selge sigaretter. Å heve aldersgrensen for kjøp av tobakk (42 prosent i mot), og å kreve lisens fra tobakksforhandlere (60 prosent i mot) er de salgsbegrensende tiltakene som skaper minst motstand blant røykerne.

- Helt forferdelig
- Vi ser altså at det er minst motstand mot tiltak som retter seg mot å begrense røyking i nærheten av barn og unge og rekruttering til røyking blant unge, sier Lund.

Da Side2 tok turen ut for å snakke med røykerne selv mente de innskrenking av salgstiden ikke var et spesielt godt forslag.

- Jeg synes dette forslaget er helt forferdelig. Rett og slett dumt. Her på Grønland ser jeg stadig smuglere med sekker med sigaretter, hvis dette får gjennomslag vil veien ligge åpen for dem, sa Elin Solstad til Side2.

LES SAKEN: - Vi røykere blir hundset med

Hva mener du? Diskuter under.

Kommentarer til denne saken