Gå til sidens hovedinnhold

- Røykekampanje på riktig spor

Hei! Reklamebyrå trakk seg fra byråkonkurransen om anti-røykkampanjen, fordi mente det var satt av for lite midler. – Jeg tror fortsatt det er for lite, men denne kampanjen er et skritt i riktig retning.

Den forrige anti-røykkampanjen fra helsemyndighetene ble kritisert fra flere hold, blant annet fordi den ikke benyttet seg av sterke virkemidler. Blant de som kritiserte det norske anti-røyk fremstøtet var Alf Bendixen i Hei! Reklamebyrå. Han mente det var satt av for lite penger til kampanjen og hevdet den ville drukne i det totale mediebildet.

Nå har Sosial- og helsedirektoratet satt i gang en ny, norskproduserte kampanje, som Virtual Garden har stått bak.

Alf Bendixen mener fortsatt myndighetene har langt igjen å gå før de når gjennom med sine fremstøt mot tobakk.

- Ti millioner kroner i året virker som mye penger, men de burde satset ti millioner kroner i måneden om de skulle ha lykkes med dette fremstøtet, sier han til Propaganda. Han mener antirøyk-kampanjene drukner i det totale mediebildet og viser til at man i California har kjørt reklamekampanjer som har hatt god effekt.

Der bruker de rundt 15 kroner årlig per innbygger på antirøyk-kampanjer, noe som blir i overkant av en halv milliard kroner årlig, tilsvarende tall i Norge er 50 øre per innbygger. Bendixen tror reklamen har svært liten innvirkning på det toale forbruket.

- Man har en fantastisk forventning om at reklame skal føre til et fall i forbruket, men det tror jeg ikke kommer til å skje og særlig ikke hvis de hadde holdt seg til det fokuset de tradisjonelt har hatt, om å få folk til å slutte å røyke.

- Jeg tror kommunikasjon kan brukes til å forsterke holdninger, men ikke forandre dem, sier han og legger til at den tilnærmingen de har valgt denne gangen er bedre enn tidligere kampanjer.

- Disse filmene er ikke så veldig bra, men de er et langt skritt i riktig retning. De har valgt en annen strategi, nemlig å hindre ungdom i å begynne å røyke og jeg tror det vil ha mye større effekt.

Bendixen mener dessuten at kommunikasjon neppe er den beste måten å få folk til å slutte på.

- Kommunikasjon er bare ett av mange virkemidler, men det er det svakeste. Jeg tror det e andre virkemidler som er bedre, avslutter han.

Reklame

Disse grillpakkene gir en fantastisk smak på maten

Kommentarer til denne saken