(SIDE2): Røyking blir ofte omtalt som en enten-eller aktivitet. I spørreskjemaer om helse og livsstil er røykvanene som regel et ja eller nei-spørsmål. Men undersøkelser tyder på at mellom 20 og 30 prosent av de som krysser av for «ja, jeg røyker» på slike skjemaer, ikke røyker hver dag.

Denne artikkelen er levert av Helsenett.

Kjennetegn
De tilhører gruppen kalt «sosiale røykere». Noen kjennetegn er at:

- de røyker sjelden alene
- det begrenser seg til helger eller kvelder
- de «bommer» som regel sigaretter av andre. Hvis de kjøper en pakke selv, så varer den som oftest i minst én uke
- alkohol er vanligvis med i bildet
- de kan gå flere måneder uten en eneste sigarett, for så å røyke opp en hel pakke i løpet av en helg

Som sosial drikking
Sosial røyking blir gjerne sammenlignet med sosial drikking. En sosial røyker er ikke avhengig av sigaretter slik som en fast røyker er; på samme måte som en sosial drikker ikke er en alkoholiker. De som tilhører de sosiale kategoriene kan både drikke og røyke ekstra mye enkelte ganger, men det er likevel fundamentale forskjeller fra å være fast røyker og alkoholiker.

- Sosial drikking er en viktig analogi, sier Saul Shiffman, professor i psykologi ved University of Pittsburgh. Noe av det som kjennetegner sosiale drikkere er at de drikker i spesielle situasjoner. De drikker gjerne til middag sammen med venner eller på kveldstid i helgene, men aldri i bilen eller om morgenen.

Færre faste, flere sosiale
Ettersom sosial røyking er et presist begrep, finnes det ingen eksakte tall på hvor mange som tilhører denne gruppen. Men man antar at tallet øker, samtidig som man ser at tallet for de som røyker fast, synker. Undersøkelser gjort av amerikanske myndigheter viser at antallet som ikke røyker hver dag – altså sosiale røykere, steg med 40 prosent mellom 1998 til 2001.

Uklar årsak
Hva dette skyldes, vet man ikke sikkert. Mulige forklaringer er mer kunnskap om helsefarene ved røyk, sterkere stigmatisering, samt utbredt røykeforbud. Flere unngår å røyke hvis det er barn i nærheten og flere dropper sigaretten dersom de må gå ut.

En annen teori er at sosiale røykere ikke finnes. De er avhengig av røyk på samme måte som «faste» røykere, men på et lavere nivå. De lever enten i fornektelse eller på randen av «full avhengighet». I en undersøkelse blant studenter ble 60 prosent av de som nektet for å være røykere, kategorisert som sosiale røykere. Omkring 10 prosent av dem røykte nesten hver dag.

Ikke avhengig av nikotin
Vi er vant til å tenke på røyking som en avhengighet. Nikotin er tross alt en av de mest vanedannende rusmidlene som finnes. Men i en undersøkelse der nærmere 41 millioner amerikanere deltok, viste det seg at kun 60 prosent av røykerne var avhengig av nikotinen. De som deltok i undersøkelsen var over 18 år og hadde røykt minst én sigarett i løpet av den siste måneden.

«Chippere»
De resterende 40 prosentene inkluderer sosiale røykere, pluss såkalte «chippere». Disse røykerne er et medisinsk mysterium. De kan røyke opp mot en pakke sigaretter hver uke i flere år uten å bli avhengig av nikotin. Når de slutter å røyke for en dag eller to får de ingen abstinenser slik en «vanlig» røyker får. Man vet ikke hva dette skyldes. Det kan være en kobling i hjernen deres som gjør at de er mindre utsatt for å bli avhengig.

Ikke alle sosiale røykere er «chippere», men det er helt klart en overlapp mellom de to gruppene.

Like mye en avhengighet
Sosiale røykere er muligens ikke avhengig av nikotinen, men det betyr ikke at de ikke er avhengige av røyk. Det kan være svært vanskelig å slutte å røyke i situasjoner der man er vant med å ha en sigarett i hånden.

Kilde: «Social smokers aren’t hooked on nicotine, just smoking», Health.com, 19. Februar 2009

FLERE SAKER FRA HELSENETT:
Åtte tips for et bedre liv
Gravid og lite lysten på sex?
Matvarer gravide bør unngå
Treningstips til gravide
Vanlig fødsel eller keisersnitt