Gå til sidens hovedinnhold

- Viktig dom om røyking

For første gang slår en dom fast at røyking på uteserveringer bare er lov med god nok lufting.

Oslo (ANB): Avgjørelsen er prinsipielt viktig, fastslår helsemyndighetene.

- Vi er glade for at avgjørelsen er i samsvar med direktoratets tolkning, sier avdelingsdirektør Kaja Kierulf ved Helsedirektoratet, som har fortolkningsansvaret for tobakksskadeloven.

Innbygget
Den aktuelle saken gjaldt spørsmålet om et serveringsområde utenfor utestedet Hall Toll i Stavanger var så innbygget at røykeloven måtte gjelde der.

Saken startet da Helsesjefen i kommunen påla utestedet å utføre tiltak så alle serveringslokalene på stedet ble røykfrie. Restauranten klagde på vedtaket, men Fylkesmannen i Rogaland, som er statens representant i fylket, stadfestet kommunens vedtak. Restauranten stevnet da Staten for retten.

«Lokaler» eller ikke
Det sentrale stridspunktet i saken har vært forståelsen av uttrykket «lokaler» i tobakksskadeloven. I loven heter det at «i lokaler og transportmidler hvor allmennheten har adgang skal lufta være røykfri». Helsesjefen i kommunen anså uteserveringen som «lokaler» og pekte på at vegger og markiser ville føre til en oppsamling av tobakksrøyk under markisene og at luftingen dermed ikke ville være så god som på et utendørsområde.

Restauranten mente at helsesjefens tolkning av begrepet «lokaler» var for streng. Restauranten pekte blant annet på at uteserveringens markiser ikke er heldekkende, at det er åpning på kortendene og at området ikke ligner en hall eller et telt fordi det utsettes for vær og vind.

Hull i glassvegg ikke nok
Stavanger tingrett har kommet til at området utenfor restauranten er «lokaler» i lovens forstand og har nå frifunnet Staten, ved helsedepartementet. Retten peker på at det sentrale spørsmålet er om «lokalet» har en like god utlufting som på områder utendørs. Retten er imidlertid ikke i tvil om at «området på en relativt vindstille dag ikke vil ha utlufting tilsvarende utendørs områder». I dommen vises det til høyden på glassvegger på stedet og størrelsen på markiser. Retten kan heller ikke se at to rader med hull øverst på glassveggen kan ha noen nevneverdig betydning for graden av tilførsel av ren luft, heter det.

Retten peker på at området vil inneholde såpass mye røyk at ansatte og gjester, både astmatikere, allergikere og andre, vil være utsatt for eksponering av røyk i større grad enn på utendørs områder.

Dommen er ikke rettskraftig, fordi ankefristen ikke har gått ut ennå.

- Dommen blir høyst sannsynlig anket, sier utestedets advokat, Finn Eide ved Deloitte Advokatfirma til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Kommentarer til denne saken