Gå til sidens hovedinnhold

Ville du gjort dette mot barnet ditt?

100.000 barn utsettes for passiv røyking hjemme hver dag.

(SIDE2): Og det er ikke bare i hjemmet barna blir utsatt for røyking. Også hos besteforeldre, slektninger og venner blir de utsatt for passiv røyking.

Det viser en ny undersøkelse Helsedirektoratet har fått utført i forbindelse med kampanjen «Det du ikke ser» - om barn og passiv røyking.

Hele 27 prosent av de spurte i Helsedirektoratets ferske spørreundersøkelse tillater røyking inne hos seg selv.

Blant disse finner man hovedsakelig de som røyker selv, de eldre over 55 år, de som ikke har barn boende hjemme, og de med lavere utdanning.

Med ny rekord i midler til røykekampanjer kan vi vente oss flere kampanjer fra Helsedirektoratet. Regjeringen satser nemlig stort på å komme røykerne til livs og bevilget 19 millioner kroner av statsbudsjettet til kamp mot sigarettene.

LES SAKEN: 19 millioner til røykekampanje

Fokuset i den nye kampanjen er denne gangen at du ikke alltid ser hvor røykfylt det blir når du tenner en røyk inne.

Se den nye kampanjevideoen her:

HTML EMBED

Røyker under vifta
Blant dem som tillater røyking hjemme er det 13 prosent som tillater det i alle rom. Tre av fire tillater det kun i bestemte rom eller på bestemte steder som under kjøkkenvifta, ut av vinduet, inn i peisen og lignende. Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen oppfordrer foreldre, og særlig besteforeldre som røyker til å ta hensyn til barn som er på besøk.

- Minst 80 prosent av den helseskadelige tobakksrøyken er usynlig. Det hjelper ikke å røyke under kjøkkenvifta eller ut av vinduet, du må faktisk gå ut, sier helsedirektør i Helsedirektoratet, Bjørn-Inge Larsen.

Trenger ikke hjelp
Undersøkelsen som ble lansert på en pressekonferanse i dag, tirsdag viser også at røykerne selv tror de skal slutte på egenhånd.

De fleste som røyker sier nemlig at de ville prøve å alene uten hjelp hvis de skulle slutte å røyke. Bare én av tre ville prøve nikotinlegemiddel eller oppsøke helsepersonell.

Helsedirektoratets nye kampanje «Det du ikke ser» handler om barn og passiv røyking, og kampanjen inneholder blant annet en TV-snutt om passiv røyking, som starter i dag.

Hvorfor er det så farlig?
Passiv røyk kan føre til luftveisinfeksjoner som astma og bronkiolitt, lungekreft og andre kreftformer. Ørebetennelse er også en effekt av passiv røyking som forekommer hyppig. Dette utsetter barna for store smerter, og øker sjansen for kirurgiske inngrep.

- Luftveisinfeksjoner som bronkiolitt i tillegg til astma er begge hyppigere hos barn av røykende foreldre. Disse sykdommene er potensielt livstruende, selv om vi heldigvis har lav dødelighet av sykdommene. Men mange barn legges inn på sykehus med alvorlig sykdom, sier Karin C. Lødrup Carlsen, professor MD ved Kvinne- og barneklinikken ved Oslo Universitetssykehus.

DERFOR SKAL DU IKKE RØYKE MED BARN I NÆRHETEN

Barn er spesielt sårbare for andres tobakksrøyk siden lungene og immunsystemet deres ikke er ferdig utviklet. Dessuten puster de fortere enn voksne og får dermed i seg mer røyk. Alle som blir utsatt for passiv røyking har økt risiko for de samme sykdommene som den som røyker selv.

Dette avdekket undersøkelsen:

Mange vet at passiv røyking eller mors røyking i svangerskapet kan føre til helseskader som astma, luftveisinfeksjoner, lungekreft/andre kreftformer, allergi, lav fødselsvekt.

Mindre kjennskap til at passiv røyking eller mors røyking i svangerskapet kan føre til ørebetennelser og krybbedød (nesten fire av ti svarer ‘vet ikke’).

Sju av ti sier at de aldri tillater røyking hjemme hos seg – også fire av ti dagligrøykere sier det.

Få melder at barna deres blir utsatt for røyk daglig.

Likevel er det 7 prosent som sier at barna utsettes for røyk månedlig eller oftere hjemme, og 11 prosent hos besteforeldre/slektninger.

Alle er enige i at barn har rett til et røykfritt miljø og 74 prosent er enige i at de plages av andres tobakksrøyk innendørs, 58 prosent utendørs.

Kilde: Webundersøkelse med 1560 spurte over 18 år er gjennomført av Opinion Perduco for Helsedirektoratet i juni 2012 med et landsrepresentativt utvalg, men de med høy utdanning er overrepresentert.

Kommentarer til denne saken